فرم ثبت درخواست کوچینگ

فرم درخواست خدمات کوچینگ

با سلام

فرهیخته گرامی،

شما جزو افراد فرهیخته جامعه هستید که برای توسعه فردی و شغلی خود از یک مربی شخصی بهره مند خواهید شد.

ضمن تبریک بابت این انتخاب شایسته، توجه داشته باشید با تکمیل این فرم از یک جلسه کوچینگ آزمایشی رایگان بهره مند خواهید شد. بعد از آن میتوانید برای ادامه جلسات تصمیم بگیرید

جهت اطلاعات دقیقتر لطفا صفحه راهنمای برگزاری جلسات کوچینگ را هم مطالعه بفرمایید

دانلود بروشور آشنایی با کوچینگ PDF

دانلود راهنما و آیین نامه اجرایی کوچینگ PDF


فرم درخواست جلسات کوچینگ

مرحله 1 از 2 - مشخصات تماس

0%