فرم پیش جلسه کوچینگ

فرم پیش جلسه کوچینگ

مراجع محترم، لطفا قبل از هر جلسه کوچینگ این فرم را تکمیل نمایید.

در واقع با تکمیل این فرم ضمن اعلام نتایج جلسه قبل، کوچ خود را از دستاوردها و انتظارات خود در جلسه آتی مطلع میسازید.

 

با احترام – واحد اجرای کوچینگ

 

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .