چگونه در یک ارتباط تلفنی صدای مناسبی داشته باشید

لحن و آهنگ کلام ما چگونه به مخاطب انرژی می بخشد؟

آیا تمامی کلمات را صحیح و واضح ادا میکنم؟

سرعت من در سخن گفتن چه تاثیری بر مخاطب دارد ؟ 

به همراه نقد و بررسی نمونه های عینی جلسات کوچینگ  

این وبینار در تاریخ ۲۲ فروردین و ۵ ، ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت در چهار جلسه برگزار خواهد شد


ظرفیت ثبت نام تمام شده است

مقالات پیشنهادی

محصولات پیشنهادی

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟