چرا کوچینگ موج آینده است ؟

 
 
کوچینگ موج آینده است و یک روند رو به رشد در تمام دنیا بازار کوچینگ یک بازار ۲ میلیارد دلاری است که طبق پیش بینی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF ، کوچینگ پس از مشاغل حوزه IT دومین صنعت درحال رشد جهان است.
جزو نسل اولی های کوچینگ ایران باشید برای ثبت نام در دوره آموزش کوچینگ و تبدیل شدن به یک کوچ حرفه ای با ما تماس بگیرید.

بیشتر ببینید

کوچینگ موج آینده است

کوچینگ موج آینده است