مطالبی که مخاطبین در این رویداد خواهند آموخت:

* من عضوی از گروه هستم          در تنها ترین حالت ممکن ما انسانها باز هم عضوی از گروهای متعدد هستیم و همه فعالیت های ما در تعامل با این گروه های شکل میگیرد

* شناخت بهتر از خود                 با عبور از فرایند های آموزشی طراحی شده برای این دوره مخاطب شناخت بهتری از خود کسب خواهد کرد

* لزوم توان معرفی خود              ما باید بتوانیم خود را به سایر اعضا گروه و تیم معرفی کنیم و در غیر این صورت عضوی ناکارآمد هستیم

* دیدگاه من مهم است                 اینکه از چه موقعیت و جایگاهی به عالم نگاه میکنم و ویژگی های این دیدگاه بسیار مهم است 

* اثر محیط پیرامونی                شناخت اثرات محیط پیرامون ما و درک ما از آن بر ما و عملکرد ما در گروه

* تعریف فردی از موفقیت          مخاطب تعریف خود از موفقیت و اثر آن بر موفقیت گروه را خواهد شناخت

* تفاوت حقیقت و واقعیت            تا زمانی که ما به عنوان عضوی از گروه تفاوت حقیقت و واقعیت را ندانیم در درک معانی همه چیز دچار سوء تفاهم هستیم و در تعامل با هر روهی که عضوی از آن باشیم دچار مشکل خواهیم بود


ثبت نام

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *