داستان آشنایی یکی از کوچ های حرفه ای موسسه فراکوچ را با مهارت کوچینگ بشنویم.
سرکار خانم مریم رفیعی
 

بیشتر ببینید

داستان کوچینگ

داستان کوچینگ

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟