تاثیرات کوچینگ در زندگی و کسب و کار بسیار عمیق و حیرت انگیز هستش.

در این ویدئو تاثیر کوچینگ در کسب و کار یکی از کوچ های حرفه ای را میشنویم زمانی که هنوز دانشپذیر کوچینگ بود.

جناب آقای مرتضی فروزان

بیشتر ببینید

داستان کوچینگ

داستان کوچینگ

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟