سید امیر حسام آقائی

امیرحسام آقائی

سید امیرحسام آقایی

تحصیلات :   کارشناس روابط عمومی
شهر :   مشهد

درباره من

فعال اجتماعی
کارشناس روابط عمومی
مدیر روابط عمومی مرکز آموزش کوچینگ ایران – فراکوچ

فرم درخواست مشاوره