بایگانی نویسنده: admin-FaraCoach

کوچینگ فروش

تا به امروز عمده ترین راهکارهایی که هر سازمان فروش سعی کرده با استفاده از آنها فروش خود را افزایش دهد را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد :

۱-افزایش تعداد نیروهای فروش

ارتباط موثر در کوچینگ

ما ازیک زمانی باید خودمان رابشناسیم،تا طبق معیارهای خودمان با بقیه ارتباط برقرار کنیم.

همدلی بال پرواز جلسه ی کوچینگ

واژه انگلیسی “attention” به معنی توجه، از واژه لاتین attendere به معنی ” رسیدن به ” ریشه گرفته است. این تعریفی است کامل که بر تمرکز بر دیگران اشاره دارد و بنیان همدلی و توانایی برقراری روابط اجتماعی را تشکیل می دهد.

شهود در مدل کواکتیو

در جهان امروز کوچینگ یک سبک ارتباطی و حرفه ای جهانی پیشرفته در زمینه های مختلف شغلی ، دولتی، رهبران غیر دولتی ، معلمان، مشاوران و والدین و دیگران است.

همدلی در کوچینگ

همدلی” مستلزم دوفعالیت است: یکی “سعه صدر”که مارا پذیرای دیگران میکندمانندشخصی که به سینما می رود واجازه می دهد جریان فیلم وبازیگران اورا جذب کنند وبه دنیای خود ببرندودیگری “ایجاد تعادل بین فکر واحساس آگاهانه “

جایگاه عشق در زندگی به سبک کوچینگ

دنیا بر مدار عشق می گردد و در کانون وجود بشری، آرزوی صمیمیت و مورد محبت و علاقه فرد دیگری بودن وجود دارد.

تمامیت چیست؟

تمامیت، کوه بدون قله ما به شما قول می‌دهیم: در پایان این مجموعه رهبری، به آنچه برای یک زندگی ایده آل نیاز دارید دسترسی خواهید داشت. یا به‌عبارت‌دیگر، در پایان این مجموعه رهبری، شما بر پایه‌ای قدرتمند از یک زندگی عالی ایستاده‌اید. سلسله مباحث رهبری: مبانی رهبری محدودیت‌ها: محدودیت ادراکی مبانی رهبری: تمامیت اصالت هویت […]

چگونه کوچینگ را پرزنت کنیم؟

فقط کوچ ها بخوانند مقدمه: توی این مقاله قصد دارم با کمک علم فروش به تعریف بهتری از کوچ، کوچینگ (Coach & Coaching) و خدمات مربوط به آن بپردازم تا شناخت بهتری از این مهارت جوان و نوپا داشته باشیم و در نهایت بتوانیم خودمان را به دیگران بهتر معرفی کنیم. با توجه به اینکه […]

جهنم کوچینگ

از زمانی که با دو کلمه بهشت و جهنم آشنا شدم همیشه این دو کلمه برایم جذابیت خاصی داشت است. از زمانی که در آسمانها دنبالشان می گشتم تا زمانی که روی زمین پیدایشان کردم. از روزی که بخاطر ترس از جهنم سعی کردم پسر خوبی باشم تا روزی که بهشت را در آغوش کشیدم. […]