بایگانی دسته‌ی: کوچینگ فردی

اهمیت مسئولیت پذیری

در سال گذشته ، مقامات بارها به ما گفته اند که مسئولیت ما این است که در خانه بمانیم. درست است که ما مسئول این مشکل نیستیم ، اما اکنون خود را مسئول بخشی از راه حل می دانیم. بی مسئولیتی یکی از بزرگرین عوامل مخرب زندگی است. در واقع ، این ویژگی شخصی کیفیت […]

چگونه برنامه ریزی کنیم؟

افزایش اعتماد به نفس به روش کوچینگ

  کوچینگ اعتماد به نفس  تعریف اعتماد به نفس اعتماد به نفس به این معنا نیست که خود را با بقیه افراد مقایسه کنید و در هر شرایطی از بقیه افراد بهتر باشید بلکه به این معناست که در ذهن، خود را باور داشته باشید . وقتی که ما اعتماد به نفس داریم، در واقع […]

چگونه نه بگوییم؟ تمرین مهارت نه گفتن

  همه ما به خوبی میدانیم که نه گفتن همیشه آسان نیست. زمانی که ما انتخاب میکنیم نه بگوییم باید با دو چالش درونی و بیرونی روبرو شویم. چالش بیرونی: رویارویی با فردی که درخواست او را رد کرده ایم. چالش درونی: رویارویی با احساس عذاب وجدانی که به دلیل ناامید کردن دیگیری پیدا کرده […]