آدرس :مشهد – خیابان احمد آباد – راهنمایی 21.1 – پ 32 ساختمان کیان واحد 9

روابط عمومی :09198000747

مرکز آموزش :09198906540

دفتر مرکزی :‌05138469020

جهت برقراری ارتباط با تیم فراکوچ می توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید :