دانشپذیر گرامی یکی از مهم ترین مهارت های یک کوچ ارائه بازخورد سازنده است که توام با صداقت، صراحت و صمیمیت است. لذا از اینکه با نظرات ارزشمند خودتان ما را در ارائه با کیفیت تر خدمات یاری می نمایید، بی نهایت سپاسگزاریم.
 • اسم زیباتون 🙂
 • گروه آموزشی:
 • نام مدرس/ مربی:
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • 1 کمترین و 5 بیشترین میزان رضایت شماست
 • لطفا اگر سوالی میتواند به ارزیابی بهتر کمک کند مطرح و پاسخ خود را هم مرقوم کنید
 • بهترین پیشنهاد شما چیست ؟
 • بهترین پیشنهاد شما چیست ؟
4.6/5 - (71 امتیاز)