مهارت های پایه کوچینگ – ارتباط موثر

تعریف گوش دادن فعال (قسمت اول)

لطفا برای شرکت در دوره تربیت کوچ سطح ۱ فرم زیر را تکمیل کنید. و یا با شماره ۰۲۱۹۱۰۹۱۱۲۱ داخلی ۱۰۰۱ آقای حقیقی پور ارتباط بگیرید.

ثبت نام دوره کوچینگ

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.