دانشپذیر گرامی
یکی از مهم ترین مهارت های یک کوچ ارائه بازخورد سازنده است که توام با صداقت، صراحت و صمیمیت است.

لذا از اینکه با نظرات ارزشمند خودتان ما را در ارائه با کیفیت تر خدمات یاری می نمایید، بی نهایت سپاسگزاریم.

لطفا با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

  • لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.
  • لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
  • عضو کدام دوره آموزشی فراکوچ هستید؟
  • 1 خیلی ضعیف - 5-خیلی عالی
  • از یک تا ده نمره دهید.
  • از یک تا ده نمره دهید.
  • از یک تا پنج نمره دهید.
  • از یک تا ده نمره دهید.
3.7/5 - (51 امتیاز)