دوره آنلاین والدین در نقش کوچ (PAC)

قیمت دوره

2,990,000 تومان 1,990,000 تومان

دوره آنلاین والدین در نقش کوچ (PAC)

قیمت دوره

2,990,000 تومان 1,990,000 تومان

دوره آنلاین والدین در نقش کوچ (PAC)

از هر کجای ایران و جهان می‌توانید در این دوره شرکت کنید.

مقدمه:

آموزش به والدین در زمینه تربیت فرزند پدیده جدیدی است که در چند دهه اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است و عموم مردم از اهمیت سال‌های نخست و تاثیر مثبت آن بر آینده کودک آگاهی یافته‌اند.

امروزه فرزندپروری یک علم و یک هنر است که بر پایه تحقیقات مستدل بنا شده و هر پدر و مادری باید به فراخور ظرفیتش آن را بیاموزد.

پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که  والدگری نامناسب و نامطلوب نه تنها مانع رشد صحیح کودک است بلکه به شکل‌گیری آسیب‌های روانی جدی و شخصیتی در فرزندان نیز منجر می شود. والدین ترکیب این علم و هنر را فرابگیرند قادر خواهند بود نیازهای اساسی فرزند خود را تامین کنند و تامین نیازهای اساسی به رشد منحصر به فرد کودک انجامیده و همچنین مانع از درونی شدن تجربیات آسیب‌رسان و دردناک در وی می‌شود .

اهمیت و ضرورت شرکت در دوره والدین در نقش کوچ:

اگر والدین نسبت به نقش خود در رشد فرزندان دیدگاهی متفاوت از کنترل‌گری و مدیریت و یا صرفا والد بودن داشته باشند، قطعا حرکت متفاوتی خواهند داشت. دانستن اینکه رسالتی را در این خلق بعهده گرفته‌اند که قرار است با همراهی خود در سفر زندگی یک انسان موجبات رشد بهینه او و تحقق همه جانبه ابعاد وجودی او را فراهم سازند و تجربه بودنی را محقق سازند که تاثیر غیرمستقیم آن ساختن جامعه‌ای سالم است.  اگر به چنین آموزشی توجه کنیم در این صورت تبدیل والدین به یک کوچ که بر اساس تعریف؛ یک همکاری  و همراهی، در یک فرایند فکری و خلاقانه برای به حداکثر رساندن قابلیت ها است ضرورتی اساسی است. اگر والدین خود را به عنوان یک کوچ پرورش دهند قادر خواهند بود در بستر یک ارتباط امن، قابل اعتماد و صمیمی در جهت نیازهای پنجگانه فرزند خود یعنی رابطه، هویت مستقل و خودکفا، پذیرش حد ومرزها و داشتن انتظارات واقع بینانه، ابراز هیجانها به شکل سالم و نیاز به تفریح حرکت کنند و زمینه ساز یک بزرگسال سالم شوند.

توضیح دوره آنلاین والدین در نقش کوچ (PAC) از زبان مدرس‌های دوره:

مزایای شرکت در این دوره:

 • آشنایی با سبک‌های آسیب‌زای فرزندپروری، یادگیری سبک صحیح
 • آشنایی با فرایند تحولی کودک در طول رشد ( تحولات ذهنی کودک در سنین مختلف)
 • آشنایی با نیازهای بنیادین، ژنتیک و اولیه کودکان
 • کسب مهارتهای کاربردی کوچینگ برای همراهی با کودکان در برآورده‌سازی نیازها و پیشگیری از وقوع مشکلات شخصیتی در بزرگسالی
 • کسب مهارتهای کوچینگ برای حل چالشهای ارتباطی والد-فرزندی در سنین مختلف از طریق کسب مهارتهای کوچینگ
 • همراهی با کودکان در نقش والد به عنوان کوچ برای داشتن هویت مستقل از طریق مواجه‌سازی ایشان با چالش‌های پیش رو در زندگی و حل آنها متناسب با شرایط سنی و ذهنی خود
 • توانمدسازی کودکان، ایجاد تفکری خلاق و رشد پتانسیل‌های بالقوه ایشان با کسب مهارت همراهی، گفتگو و حل مساله
 • فراگیری تکنیکهای ارتباطی

سرفصل های دوره:

مدرس‌های «دوره والدین در نقش کوچ» چه کسانی هستند؟

یاسر متحدین

– بنیانگذار و مدیرعامل موسسه فراکوچ
– تدوینگر استاندارد شایستگی «کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار» در سازمان فنی و حرفه ای کشور
– مدرس کشوری کوچینگ
– بیش از 5000 ساعت – نفر تجربه ارائه خدمات آموزش و اجرای کوچینگ برای افراد، مدیران و سازمانها نظیر وزارت نفت، داروسازی عبیدی، همراه اول، پتروشیمی، دیجی کالا و …

سوابق اجرایی
 • کوچ حرفهای دارای مدرک مورد تایید فدراسیون بین املللی کوچینگ (Federation Coaching International (ICF
 • عضو هیئت موسس و مدیر مرکز آموزش کوچینگ دانش بنیان ایران 94 -96
 • عضو انجمن کوچینگ ایران 94 – 98
 • مدرس دوره های کوچینگ کسب و کار اکادمی و شتاب دهنده فردوسی
 • بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه 82 – 94
 • سرپرست واحد مهنـدسی صنـایع کارخانه قند شیرین 89
 • مدرس دوره «مدیر در نقش کوچ» هلدینک داروسازی دکتر عبیدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( مدرسه کسب و کار ماهان )در حال برنامه ریزی و اجرا

 • مدرس دوره آموزش کـــوچینگ ویژه مدیران شرکت پتـــــروشیمی خـــراسان
 • کــوچ مدیران و رهــبران سازمانهای بــزرگ از جمــله هــمراه اول و دیـجی کاال و …
 • مـدرس 32 دوره تخصصی آموزش وتربیت کـوچ حـرفه‌ای Coach Business & Life
 • مدرس تــایید شــده مــرکز آمــوزش بازرگانی کشوری در حوزه کــوچینگ سـازمانـی
 • سـخنران همایش‌هاوسـمینارهای مختلـف حـوزه توسـعه منابـع انسـانی اولیـن سـمپوزیوم مربیـان والیبـال، سـازمان فنیو حرفه ای خراسـان
 • سخــران نمایشـگاه کــار وپیــشه بـه نمایندگـی از انجــمن صنفـی منابـع انــسانی 96
 • سخــران پنجمیـن کنفرانـس ملـی آمـوزش وتوسـعه سرمایـه انسـانی تــهران بهمـن 96
 • دوره آشـنایی بـا کــوچینگ – روســای ادارات شرکــت همـراه اول- مــشهد بــهمن 96
 • آمـوزش مهارتهـای پــایه کــوچینگ – مدیــران ارشـد شرکت نــفت- تــهران مــهر96
 • اولیـن همــایش عمومـی آشـنایی بـا کــوچینگ در شرکت شــهرکهای صنعتـی آذر96
 • دوره کاربــرد کوچینـگ در تفویـض اختیـار – مدیـران دانشـگاه علـوم پــزشکی هــمدان
 • کارگاه کاربــرد کوچیــنگ و حــل مسـاله دانشـجویان نــخبه علــوم پــزشکی هــمدان
 • دوره آشـنایی بـا نظـام ارزشـها و هـدف گـذاری – مرکز آموزش بازرگانی خراسـان شـالی
سخنرانی در همایش‌ها و سمینارها
 • کــارگاه های آشنایی بــا کــوچینگ در موسســه آموزش عالی وارستــگان، مــزرعه نــمونه آستـان قدس و …
 • « سلسله سمینارهای »کاربرد مربیگری در توسعه کسب و کارهای نوپا و استارتاپها«در دانشگاههای فردوسی، خیام،

 امام رضا )ع(، سجاد، سام و …

 • دومین گردهامیی کارآفرینان اینرتنتی مشـهد – اسـفند 95 با موضوع «آشـنایی با کاربرد رفتار شناسـی در ارتباط با

 سرمایه گذار و تیم سـازی»

 • دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد- کاربـــرد روشهای مدرن تحلیل در بازار های بین المللی ارز، سهام و

 کالا بـا دو رویکـرد تحلیـل بنیـادی و تکنیکی) Stock , CFD, Forex)

 • سـازمان تعاون اسـتان خراسـان رضوی- آشـنایی با فرصتها و تهدیدها در بورس اوراق بهادار
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام-دانشکده حسابداری- آشنایی با تحلیل و سرمایه گذاری در بورس اوراق بــهادار
اهم فعالیتهای علمی و پژوهشی
 • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
 • عضو باشگاه مدیران ایران
 • نماینده سازمان ملل متحد unido عـامل توسعه خـوشههای صنعتی CDA
 • عضـو مرکـز مطالعـات و توسـعه خوشـه‌های صنعتی اسـتان خــراسان رضوی
 • تالیـف و ترجمـه کتـاب در زمینـه مربیگـری و کوچینـگ(در دسـت اقـدام)
 • عضو جامعه متخصصان کنترل کیفیت صنایع ایران
 • مشـاور سـازمان صنایع کوچک در طرح مطالعاتی توسـعه خوشـه‌های صنعتی
خلاصه ای از زندگی حرفه ای

یــاسر متحدیــن متولــد اردیبهشــت 1358 در شــهر مقــدس مشــهد اســت. در مــدت تحصیــل ممتــاز بــوده و مــدرک کارشناســی مهندســی صنایــع خــود را در ســال 1381 اخــذ نمــود. پــس از فعالیــت مدیــد در کســب‌وکارهای مختلــف موفــق بــه کســب دکــرای حرفــهای کســبوکار (DBA )گردیــد. وی در طــی 18 ســال ســابقه اجرایــی، فعالیتهــا و اقدامــات زیــادی در حوزه‌هــای مختلــف انجــام داده اســت. از کارآفرینــی درحــوزه بازارهــای مالــی و بــورس )تأســیس و مدیریــت عاملــی شرکت سرمایه‌گــذاری آتیــه در ســال 1382 )تــا نمایندگــی ســازمان ملــل UNIDO به عنــوان عامــل توســعه خوشــه‌های صنعتــی )CDA)و مدیریــت واحــد مهندســی صنایــع واحدهــای صنعتــی و … .

 تیــپ شــخصیتی او کارآفریــن و خــلاق اســت ENTP )ابتــکار و مدیریــت خلاقانــه سرلوحــه کارش بــوده و بــه مباحــث اســتارتاپی نیــز علاقــه زیــادی دارد. بعــد از کســب تجــارب زیــاد و فــراز و فرودهــای حرفــه‌ای، بهرتیــن راه توســعه افــراد و کســب وکارها و خدمــت بــه جامعــه را مربیگــری یــا Coachingیافتــه و از ســال 1394 فعالیــت حرفــه‌ای خــود را بــه صــورت تخصصــی آغــاز نمــوده اســت.

 در همیــن راســتا ضمــن آمــوزش و دریافــت مــدارک بین‌المللــی کوچینــگ، دوره‌هــای آموزشــی مختلفــی نظیــر »نظریــه انتخــاب و واقعیــت درمانــی ویلیــام گلــر« و »تحلیــل رفتــار DISC »و »درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ACT »و »دوره مربیگــری مهارتهــای زندگــی« را بــا موفقیــت گذرانــده اســت. در همیــن مــدت در کنــار ســازمانها و مدیــران زیــادی به عنــوان کــوچ حضــور داشــته و نتایــج بســیار مثبتــی را در کارنامــه خــود ثبــت نمــوده اســت.

 در حــال حــاضر خالــق و مالــک برنــد »فراکــوچ« بعنــوان اولیــن و بزرگتریــن مرکــز آمــوزش کوچینــگ در ایــران می‌باشــد. تــا کنــون مــدرس بیــش از 250 دانشپذیــر در حــوزه کوچینــگ بــوده کــه حاصــل آن تاییــد صالحیــت حــدود 100 کــوچ حرفــه ای در ســطح ملــی و بیــن المللــی میباشــد. گواهینامــه ایــن دوره آموزشــی ثبــت شــده در مرکــز آمــوزش بازرگانــی کشــور و بــا مجــوز ســازمان برنامــه و بودجــه اســت کــه معتبرتریــن مــدرک داخلــی در ایــن زمینــه محســوب میگــردد. وی بــا فعالیتهــای اجرایــی و ســخنرانیهای خــود، گام بســیار مؤثــری در ترویــج و فرهنگســازی مربیگــری بــه طــور رســمی در کشــور برداشــته اســت.

عا شـــق آ نچــه می پـــرستی بــا ش فــا ر غ ا ز جــا م و می پرســتی بــا ش

تــو بــرای تعالــی آفریــده شــدی »بهرتیــن هــر آنچــه هســتی بــاش

دکتر لیلا عزیزی

– دکترا روانشناسی سلامت – دانشگاه تهران
– کوچ حرفه ای و مدرس دوره کاربرد تئوری انتخاب برای کوچ ها
– عضو بنیاد کوچهای حرفه ای ایران
– مسئول دپارتمان علمی و پژوهشی موسسه فراکوچ

سوابق تحصیلی
 • دکترا روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران، و سوپروایزر دوره های عملی واقعیت درمانی موسسه بین المللی ویلیام گلاسر معدل 5/19
 • فوق لیسانس؛ رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، شهر تهران، 1382- 1379 ، معدل32/17
 • لیسانس؛ رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، شهر تهران،1378-1374 (معدل 85/15)
 •  
مقالات و تالیفات
 • علمی- پژوهشی

  • کیانی، ژاله؛ فروزش یکتا، فاطمه؛ عزیزی، لیلا؛ جهت گیری دینی و جهت گیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (1391). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،
  • عزیزی، لیلا؛ فروزش یکتا، فاطمه؛ مقبولی ، مینا. پورحسین، رضا، برسی رابطه تصویر بدنی با حرمت خود و افسردگی درافراد چاق (1390). مجله علوم روانشناختی، شماره 37
  • صالحی، مریم؛ عزیزی، لیلا؛ بهرامی احسان، هادی؛ پورحسین ، رضا. بررسی رابطه فرسودگی شغلی ، هوش هیجانی و سلامت روان کارکنان خوابگاههای دانشگاه تهران (1390).مجله علوم روانشناختی، شماره 38، تابستان.
  • بشارت، محمدعلی؛ عزیزی، لیلا؛ شالباف، عذرا؛ تاثیر واسطه ای اعتماد به خود و خودکارآمدی ورزشی بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم با عملکرد ورزشی،(1390) مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، فصل نامه علمی- پژوهشی موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره 1، پاییز.
  • عزیزی، لیلا؛ بشارت، محمد علی( 1389). ناگویی هیجانی، هوش هیجانی، مشکلات بین فردی، مجله علمی-پژوهشی روانشناسی معاصر(ویژه نامه).
  • عزیزی، لیلا ( 1389)..بررسی رابطه سبک دلبستگی و سازش روان شناختی در زنان مبتلابه سرطان،  مجله علوم روانشناختی، شماره 35، پاییز.
  • عزیزی، لیلا؛ فیض‌آبادی زهره؛ صالحی، مریم ( 1387 ). تحلیل عامل پرسشنامه فرسودگی شغلی، مجله روانشناسی دانشگاه الزهرا، شماره 3، پاییز.
  • بشارت، محمدعلی؛  محمدمهر،رضا؛  پوربهلول، سمانه؛ عزیزی، لیلا.(1391) بررسی ویژگی های روانسنجی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی. فصلنامه پرستاری و مامایی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ، سال بیست و دوم، شماره 76
  • عزیزی لیلا، محمد علی بشارت، رضا رستمی، حجت اله فراهانی، روایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی، زیر چاپ
  • عزیزی لیلا، محمد علی بشارت، رضا رستمی، حجت اله فراهانی، اثر بخشی مداخله مبتنی بر کنترل بر زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی ، زیر چاپ   

   

  کنفرانس

  داخلی

  • عزیزی، لیلا؛ بشارت،محمد علی؛ ناگویی هیجانی، هوش هیجانی، مشکلات بین فردی(1389) کنفرانس روانشناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی.

  بین المللی

  • عزیزی، لیلا؛ بشارت، محمد علی؛ بررسی رابطه سبک دلبستگی و سازش روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان (2006). کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی، یونان.
  • دهقانی اشکریزی، محمد؛ بشارت، محمدعلی؛ عزیزی، لیلا؛ عبدالمنافی، عاطفه. اعتبار، روایی و تحلیل عامل فرم کوتاه پرسشنامه خودتنظیم گری(2011). دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، ترکیه، آنتالیا.30-20 می.
  • مولایی، بشارت، محمدعلی؛پوربهلول، عزیزی، لیلا. اثر واسطه ای اعتماد به نفس و خودکارآمدی ورزشی بر روابط بین ابعاد خشم و کنترل خشم با عملکرد ورزشی(2011). دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، ترکیه، آنتالیا. 30-25 می.
تجارب کاری
 • دفتر مشاوره ایران زمین ، مشاور .( 1388 تاکنون)
 • دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار شورایعالی انقلاب فرهنگی (1380-1382). مسوول نشریه گفتگوی تخصصی با صاحبنظران و اساتید دانشگاهی.
 • کمیسیون کودک و نوجوان شورایعالی انقلاب فرهنگی (1376)، دبیر کمیسیون.
 • خبرنگار سرویس اجتماعی ایسنا (1380).
 • برگزاری نشست های علمی در زمینه های بررسی مساله خشونت و علل و عوامل آن ،امنیت و احساس امنیت( جهاد دانشگاهی)
 • همکاری در برگزاری همایش توسعه شایسته سالاری در سازمان ها ( جهاد دانشگاهی)
 • زوج درمانگر و درمان خیانت در روابط زناشویی ( از سال 92 تا کنون)
 • مدیر دپارتمان سلامت موسسه انتخاب ( 1395)
سوابق تدریس ، سخنرانی و کارگاه آموزشی
 • تدریس درس روانشناسی عمومی به مدت یک ترم در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب زمستان 1386
 • تدریس درس روانشناسی رشد به مدت سه ترم در موسسه تربیت مربی مهد کودک جهاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران زمستان و تابستان1385
 • کارگاه آموزشی افزایش مهارتهای هوش هیجانی مدیران فرهنگسرای بهمن تابستان1385
 • کارگاه آموزشی افزایش مهارتهای هوش هیجانی کارکنان استانداری تهران تابستان 1383
 • راههای کاهش اضطراب کنکور و اضطراب امتحان در فرهنگسرای بهمن و خانه فرهنگ کوشا تابستان 1383
 • کارگاه آموزشی افزایش مهارتهای هوش هیجانی کارکنان خبرگزاری ایسنا؛ 1392
 • سخنرانی در زمینه سلامت شغلی (پیشگیری از فرسودگی شغلی) ، بیمارستان تریتا 1395
 • کارگاه مهارتهای زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب؛ بنیاد مسکن ، 1395
 • کارگاه تئوری انتخاب ( دوره دوم؛ دوره عملی) ؛ موسسه بین المللی انتخاب ، 1395تهران.
 • کارشناس رادیو جوان سخنرانی در مورد خودآگاهی و خودشناسی روانشناختی در انتخاب همسر 1395
 • برگزاری کارگاه تئوری انتخاب ( دوره دوم ، دوره عملی) ؛ موسسه بین المللی انتخاب؛ ساری، 1396
 • برگزاری کارگاه اکت، موسسه بین المللی انتخاب شعبه ساری 1396
 • کارشناس برنامه مستند تلویزیونی هزار راه نرفته 1397

دکتر عطیه سروش

– کوچ حرفه ای
– دکترای روانشناسی بالینی، گرایش خانواده
– تدوین بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری ویژه کودکان طلاق و اثربخشی آن بر مشکلات رفتاری و عزت نفس آنان.
– تالیف کتاب های کار مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم ابتدایی مجموعه مدارس عماد تهران.
– هماهنگ کننده تقویم فرهنگی پایگاه اطلاع رسانی سازمان اوقاف و امور خیریه

دکتر مهشید کارخانه‌چی

– کوچ حرفه ای
– دکترای روان شناسی تربیتی – دانشگاه آزاد اسلامی
– سوپروایزر بین المللی دوره عملی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب
– مشاور علمی گروه دیجی تلنت
– عضو رسمی موسسه ویلیام گلاسر RT/CT

100% ضمانت بازگشت وجه:

علیرغم این که مهارت انجام یک کار تنها با تمرین و تکرار به دست می‌آید و بلافاصله پس از گذراندن دوره ها نمی‌توان میزان تاثیرگذاری آن را در زندگی کاری یا شخصی سنجید، ولی در صورتی که تاثیرموارد ذکر شده در دوره، در برقراری ارتباط پویا و موثر شما مفید واقع نشده باشد، فراکوچ تضمین 100% بازگشت وجه به شما را می‌دهد. که تاکنون احتمال درخواست بازگشت وجه از سوی دانش‌پذیران ما بسیار بسیار پایین بوده است.

چرا فراکوچ برای گذراندن این دوره بهترین گزینه است؟

فراکوچ
 • در سال 1394 برای اولین بار در ایران، یک گروه حرفه‌ای به نام فراکوچ، متشکل از مدیران با تجربه و کارشناسان حوز‌ه‌های مختلف، فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در حوزه مباحث توسعه فردی و کسب وکار با بهره‌گیری از روشی مدرن و بین‌المللی به نام کوچینگ آغاز نمودند و موفقیت‌های بسیاری از قبیل گردآوری، ترجمه منابع داخلی و بین‌المللی و در ادامه بومی‌سازی این مهارت ارزشمند و کاربردی، به دست آوردند.

  در سال 1396 و در مسیر توسعه این فعالیت‌ها، اولین مؤسسه حقوقی کشوری با نام تجاری «مؤسسه توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان» به شماره ۵۹۲۸ به ثبت رسید که موضوع تخصصی فعالیت و اساسنامه آن «مربیگری و مشاوره توسعه مهارت‌های فردی و شغلی در کسب‌وکار» تعیین گردید.

  تمرکز این مؤسسه بر «ارائه خدمات کوچینگ فردی و سازمانی» قرار گرفته است و برای تأمین مربی موردنیاز در این حوزه، به «آموزش کوچ‌های حرفه‌ای» نیز می‌پردازد.

  عبارت «هر نفر یک کوچ»، به‌عنوان چشم‌انداز مؤسسه توسعه مربیگری فراکوچ ایرانیان انتخاب شده است و اهتمام این مؤسسه بر موارد زیر نیز معطوف می‌باشد:

  • معرفی و ترویج خدمت کوچینگ در سطح ملی و بین‌المللی؛
  • ارائه خدمات مربیگری و کوچینگ فردی به افراد متقاضی در تمام حوزه‌های زندگی، کسب‌وکار و …؛
  • ارائه خدمات بیزینس کوچینگ، کوچینگ سازمانی و توسعه عملکرد به افراد، سازمان‌ها و کسب‌وکارها؛
  • شبکه‌سازی و برقراری ارتباطات کاری منطقه‌ای و جهانی؛
  • میزبانی رویدادهای علمی و حرفه‌ای با استانداردهای بین‌المللی در داخل و حضور به‌ عنوان سخنران در رویدادهای ملی و منطقه‌ای؛
  • سازمان‌دهی یک مرجع علمیِ چندزبانه‌ی بین‌المللی مرتبط با دانش کوچینگ؛
  • ایجاد بستری مشترک میان تشکل‌های همسو و تلاش برای جذب، جلب همکاری و تعامل با آن‌ها؛
  • ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای اعضای حقیقی و حقوقی.
خدمات مؤسسه فراکوچ
 • مؤسسه فراکوچ در 5 حوزه کلی خدمات تخصصی خود را ارائه می‌دهد:

  1. آموزش و تربیت کوچ حرفه­ای

  این بسته، کامل‌ترین دوره آموزش کوچینگ حرفه‌ای از نظر محتوا و قالب اجرایی است. محتوای آموزشی به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شده است که در پایان این دوره، دانش‌پذیر طبق استانداردهای فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF)، تمام صلاحیت‌های لازم را آموخته و تمرین کرده باشد.

  طول دوره آموزشی 60 ساعت است که شامل 48 ساعت آموزش و کارگاه ارزیابی و 12 جلسه یک ساعته کوچینگ -با 2 کوچ حرفه‌ای و سطح بالا- می‌باشد. علاوه بر آن، هر دانشجو به عنوان تمرین عملی، 2 نفر را در طی دوره کوچ می‌کند. یک دوره آموزشی شامل 3 ماژول است و طی مدت 5 ماه در قالب جلسات هفتگی برگزار می‌شود.

  1. آموزش کوچینگ سازمانی

  در سال‌های اخیر، مربیگری به دلایل زیادی رشد عمده‌ای کرده است. امروزه شاهد رشد فزاینده مدیرانی هستیم که می‌خواهند علاوه بر ایفای نقش مدیریت، نقش یک کوچ را نیز به عهده بگیرند. در این راستا، سازمان‌ها با توجه به شیوه و حوزه فعالیت خود، نیازمند خدمت ویژه و منحصربه‌فردی هستند.

  در مؤسسه فراکوچ، دوره‌های «آموزش کوچینگ سازمانی» با توجه به نیازهای آموزشی هر سازمان، به‌صورت سفارشی طراحی می‌شود. بدین ترتیب که واحد منابع انسانی یا آموزش سازمان‌ها، نیازمندی‌های خود را اعلام می‌کنند و مؤسسه پس از بررسی، پیشنهادات خود را در قالب یک یا چند پروپوزال -شامل سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی و موارد دیگر که منطبق با اهداف و سطوح مخاطبان است- به آن سازمان ارائه می‌کند. پس از تأیید پروپوزال توسط سازمان مربوطه، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره‌ها انجام می‌شود.

  1. جلسات کوچینگ فردی

  مؤسسه فراکوچ از یک تیم منسجم با عضویت 30 کوچ حرفه‌ای کشوری و بین‌المللی بهره‌مند می‌باشد و تاکنون موفق به برگزاری بیش از 5000 جلسه کوچینگ -شامل جلسات معارفه و کوچینگ فردی برای بیش از 640 نفر از اقشار مختلف در 25 استان کشور و فارسی‌زبانان ساکن در 10 کشور و 3 قاره جهان شده است.

  جلسات کوچینگ به‌صورت حضوری یا غیرحضوری (تلفنی یا آنلاین) و به‌طور معمول و طبق توافق، به‌صورت یک جلسه هفتگی یک ساعته برگزار می‌گردد. دفعات و ساعت جلسات با هماهنگی طرفین از پیش تعیین می‌شوند که شرایط آن قابل مذاکره می‌باشد.

  1. جلسات کوچینگ سازمانی

  یکی دیگر از خدمات مؤسسه فراکوچ، «جلسات کوچینگ سازمانی» می‌باشد که تاکنون برای مدیران عامل، مدیران ارشد و کارشناسان بیش از 30 سازمان و شرکت بزرگ کشور برگزار شده است؛ برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: شهرداری مشهد، همراه اول، بانک رفاه، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش)، پتروشیمی خراسان، دیجی کالا، دانشگاه علوم پزشکی همدان، مؤسسه آموزش عالی وارستگان، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، شرکت راد رایانه و …

  این جلسات به لحاظ محتوا و شکل اجرایی مشابه جلسات کوچینگ فردی است و در این نوع همکاری، مؤسسه فراکوچ مجموعه‌ای از کوچ­های حرفه‌ای را جهت تحقق اهداف موردنیاز سازمان‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و با توجه به درخواست آن‌ها در اختیارشان قرار می‌دهد.

  وظیفه کوچ‌ها پشتیبانی فراگیر از مدیران سطوح مختلف و کارشناسان سازمان‌ها و شرکت‌ها جهت افزایش بهره‌وری و توسعه شغلی در راستای اهداف تعریف شده و موردنیاز می‌باشد. این جلسات با عقد قرارداد رسمی بین مؤسسه و سازمان متقاضی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. افراد در یک دوره زمانی مشخص، با داشتن برنامه عملیاتی و در نظر گرفتن شاخص‌های پیشرفت، گام بزرگی در راه رسیدن به اهداف، افزایش انگیزه، کشف توانمندی‌ها، افزایش مسئولیت‌پذیری و … برمی‌دارند و موانعی که عملکرد آن‌ها را تضعیف می‌کند، می‌شناسند و بهبود می‌بخشند.

  1. طراحی و اجرای کارگاه‌های تخصصی برای افراد و سازمان‌ها

  مؤسسه فراکوچ در راستای افزایش سطح علمی و مهارتی و با توجه به نیازسنجی و ضرورت، دوره­ها و کارگاه‌هایی را برای مخاطبان عمومی و سازمانی خود طراحی و بعضاً اجرا نموده است. ویژگی ممتاز این دوره‌ها تمرکز بر مهارت‌های نرم، کاربردی بودن و وجود رویکرد کوچینگ در طراحی و اجرای این دوره‌ها می­باشد. نمونه‌هایی از این کارگاه‌ها عبارت‌اند از:

  • طراحی برنامه توسعه فردی IDP؛
  • حل مسأله و تصمیم‌گیری؛
  • حل تعارض و مدیریت بحران؛
  • تاب‌آوری، اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس؛
  • ارتباط مؤثر، گوش دادن فعال و همدلی؛
  • خودآگاهی، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت زمان؛
  • و …

  افراد و سازمان‌ها می‌توانند از خدمات ویژه مؤسسه فراکوچ جهت برگزاری رویدادهای حوزه کوچینگ بهره‌مند شوند.

دستاوردهای مؤسسه فراکوچ
 • تأسیس مرکز آموزش کوچینگ ایران

  این مرکز اولین دستاورد مؤسسه فراکوچ می‌باشد که بر اساس استاندارد بین‌المللی، اقدام به برگزاری «دوره‌های آموزشی کوچینگ» نموده است. در حال حاضر، فراکوچ به عنوان اولین و بزرگ‌ترین مؤسسه آموزش کوچینگ در کشور موفق به پذیرش بیش از 460 دانش‌پذیر کوچینگ در 38 دوره آموزشی و فارغ‌التحصیلی 196 کوچ حرفه‌ای تا نیمه اول سال 1399 شده است. این مؤسسه تاکنون بیش از 28000 نفر ساعت آموزش کوچینگ و مهارت‌های جانبی در بیش از 40 عنوان دوره کارگاهی کوتاه‌مدت و بلندمدت به صورت فردی و سازمانی برگزار نموده است.

  ثبت دوره و اعطای گواهینامه ملی کوچینگ (اولین در ایران)

  در سال ۱۳۹۶، برای اولین بار و به درخواست هیئت‌علمی این مؤسسه، مجوز و گواهینامه رسمی و ملی در حوزه کوچینگ توسط مرکز آموزش بازرگانی کشوری زیر نظر وزارت صمت صادر گردیده است و به دانش‌پذیرانی که موفق به اخذ صلاحیت‌های بین‌المللی می‌شوند، اعطا می‌گردد که قابلیت ترجمه نیز دارد. همچنین، دانش‌پذیران پس از گذراندن دوره و قبولی در آزمون نهایی، گواهی حضور در دوره ۶۰ ساعته را از مدیریت مؤسسه فراکوچ دریافت می‌کنند.

  عضویت در پارک علم و فناوری

  این موفقیت در پاییز ۱۳۹۷ با پذیرش مؤسسه فراکوچ به عنوان مؤسسه فناور و اولین استارتاپ حوزه خدمات کوچینگ در پارک علم و فناوری محقق گردید.

  اخذ مجوز «مرکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی» (اولین در ایران)

  در سال ۱۳۹۷، مؤسسه فراکوچ موفق به اخذ این مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید و تحت عنوان مرکز مشاوره در حوزه تخصصی «توسعه فردی و مهارت افزایی در کسب‌وکار» فعالیت می‌نماید. این مؤسسه تا کنون موفق به ارائه خدمات کوچینگ به بیش از 890 نفر در قالب حدود 2300 جلسه کوچینگ شده است.

  ثبت دوره‌های آموزش کوچینگ در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (اولین در ایران)

  فراکوچ در سال 1398 و با همکاری مؤسسه آموزش عالی آرمان، موفق به ثبت دوره‌های آموزش کوچینگ در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

  پایه‌گذاری بنیاد کوچ‌های حرفه‌ای ایران

  این مؤسسه با تأسیس «بنیاد کوچ‌های حرفه‌ای ایران» به جذب دانش‌پذیران نخبه و معرفی هرچه بهتر کوچ‌های آموزش دیده سراسر کشور می‌پردازد.

  ثبت اولین استاندارد شایستگی «کوچینگ توسعه فردی و کسب‌وکار» در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

  پس از 15 ماه تلاش مداوم، در نیمه اول سال 1399 مؤسسه فراکوچ موفق به ثبت اولین استاندارد کوچینگ در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گردید که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردها و موفقیت‌های جامعه کوچینگ ایران محسوب می‌شود و امکان ارائه مدرک معتبر فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموختگان کوچینگ را فراهم می‌سازد. این امکان پس از سپری شدن واپسین مراحل اداری به اطلاع عموم خواهد رسید.

  اخذ پروانه آموزشگاه فنی و حرفه‌ای فراکوچ

  آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای فراکوچ به عنوان زیرمجموعه مؤسسه فراکوچ در بحث آموزش، از نیمه دوم سال 1399 در رشته‌های متعددی فعالیت خود را آغاز خواهد نمود که اولین آموزشگاه رسمی آموزش کوچینگ در کشور محسوب می‌گردد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آنلاین والدین در نقش کوچ (PAC)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

\ Related Product

اگر تا به‌حال پکیج رایگان آموزش کوچینگ فراکوچ را دانلود نکرده‌اید، همین الآن ایمیل‌تان را وارد کنید و تخفیف دریافت کنید .

آموزش رایگان کوچینگ

* ما قول می‌دهیم که ایمیل اسپم برایتان ارسال نکنیم.