کارگاه تاثیر مهارت سخنوری در اثربخشی کوچینگ

49,000 تومان