دانشپذیر گرامی یکی از مهم ترین مهارت های یک کوچ ارائه بازخورد سازنده است که توام با صداقت، صراحت و صمیمیت است. لذا از اینکه با نظرات ارزشمند خودتان ما را در ارائه با کیفیت تر خدمات یاری می نمایید، بی نهایت سپاسگزاریم. لطفا با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.
  • عضو کدام دوره آموزشی فراکوچ هستید؟
  • (1 خیلی ضعیف - 5 خیلی عالی)
  • (1 خیلی ضعیف - 5خیلی عالی)
  • (1 خیلی ضعیف - 5 خیلی عالی)
  • از 1 تا 5 نمره دهید.
  • از 1 تا 5 نمره دهید.
  • از 1 تا 5 نمره دهید.
  • از 1 تا 5 نمره دهید.
  • از 1 تا 5 نمره دهید.
4.7/5 - (92 امتیاز)