بایگانی برچسب: مهارت های پایه کوچینگ

کلیه مهارت های فردی و اجتماعی کوچینگ

مهارت های کوچینگ

مهارت های اصلی و کلیدی کوچینگ کدامند؟ مهارت های کوچینگ، توانایی ها و اقداماتی است با هدف کمک به افراد در جهت بهبود عملکردشان . مهارت های کوچینگ به جای تمرکز روی کمبودها ، قصد دارند با طرح سوالات تحقیقاتی دیگران را به سمت پیشرفت و یادگیری در کار تیمی ، رهبری مثبت و نقاط […]