بایگانی برچسب: نکات سلف کوچینگ

سلف کوچینگ چیست؟

سلف کوچینگ

سلف کوچینگ (self coaching)یعنی چه؟ سلف کوچینگ یا همان کوچینگ فردی فرایندی است که در آن رشد و پیشرفت فردی ما، معمولا همزمان با دوره تغییر رفتاری ما ، هم در زمینه شخصی و هم در زمینه حرفه ای حاصل میشود. در واقع این مجموعه ای از مهارت های کوچینگ و تکنیک های به روزی […]