بایگانی برچسب: هویت

تمامیت چیست؟

تمامیت، کوه بدون قله ما به شما قول می‌دهیم: در پایان این مجموعه رهبری، به آنچه برای یک زندگی ایده آل نیاز دارید دسترسی خواهید داشت. یا به‌عبارت‌دیگر، در پایان این مجموعه رهبری، شما بر پایه‌ای قدرتمند از یک زندگی عالی ایستاده‌اید. سلسله مباحث رهبری: مبانی رهبری محدودیت‌ها: محدودیت ادراکی مبانی رهبری: تمامیت اصالت هویت […]