بایگانی برچسب: وظایف یک کوچ حرفه ای

کوچینگ چیست؟ از زبان دانش پژوه این رشته بشنوید

آموزش کوچینگ به زبان ساده

نگاهی به کوچینگ، مهارت هزاره سوم سال ۱۳۹۱  شمسی  سال تحولی عظیم در فکر و اندیشه و سبک زندگیم بود. در پاییز آن سال در یک گروه که خدمات کوچینگ سبک زندگی را ارائه کرد شرکت کردم و با به کار بستن تصمیماتی که در اثر تغییر روش تفکرم و تعهد به انجام آن ها […]