بایگانی برچسب: ویژگی کوچینگ سازمانی

کوچینگ تیمی چیست؟

کوچینگ تیمی- سازمانی

کوچینگ تیمی یا گروهی چیست؟ کوچینگ تیمی شامل تمامی قوانین کوچینگ حاکم بر مدیریت تیم جهت افزایش بازدهی و هماهنگی هر چه بیشتر اعضا میشود. کوچینگ تیمی تفاوت بین ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد را مشخص میکند. سوال اصلی که باعث ورود کوچینگ تیمی به مجموعه ها میشود این است: چگونه میتوانیم با افزایش روحیه […]