در یک جلسه کوچینگ چه می‌گذرد؟

انواع کوچینگ

در خیلی از مواقع مراجعه کنندگان فراکوچ از ما سوال میپرسند که چند مدل کوچینگ داریم یا انواع کوچینگ کدامند یا کوچینگ در چه زمینه هایی میتواند به ما کمک کند؟ در پاسخ باید بگویم زمینه فعالیت کوچینگ بسیار وسیع میباشد

 

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.