کوچینگ در چه زمینه هایی به من کمک می کند؟

فرق کوچ با مشاور منتور و روانشناس

کوچ، منتور و روانشناس همگی اهداف مشترک و یا مشابهی دارند. هر سه میخواهند به مشتری خود در حل مشکلات و در نهایت تحقق پیشرفت فردی کمک کنند. البته باید در نظر داشت که ابزار و تکنیک های مورد استفاده هر حوزه متفاوت است

 

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.