تفاوت کوچینگ با مشاوره، درمان، منتورینگ، آموزش

مزایای کوچینگ چیست

با وجود کار های طولانی و سنگین ، احساس خستگی کاملا طبیعی است. اما باید به یاد داشته باشید که خودمراقبی بر توانایی های شما تاثیر مستقیمی دارد. شما هم در مواقع بحرانی به حمایت نیاز دارید.

 

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.