چرا بهتر است فراکوچ را انتخاب کنم؟

چرا بهتر است فراکوچ را انتخاب کنم؟

مؤسسه فراکوچ جهت برگزاری جلسات کوچینگ فردی و سازمانی، از پشتیبانی تیم منسجم با بیش از ۳۰ کوچ حرفه‌ای کشوری و بین‌المللی برخوردار می‌باشد. جلسات کوچینگ فردی به صورت حضوری یا غیرحضوری (تلفنی یا آنلاین)

 

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.