کوچینگ چیست؟

در واقع یک دانش میان‌رشته‌ای روانشناسی و مدیریت میباشد که در جهت برطرف کردن مشکلات گوناگون افراد و سازمان ها فعالیت میکند. یک کوچ با برگزاری جلسه و گفتگوی کوچینگ محور با مراجع در عین صمیمیت، حفظ محرمانگی

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
فراکوچ در اینستاگرام
فراکوچ در اینستاگرام