کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟

کوچینگ در واقع یک دانش میان‌رشته‌ای روانشناسی و مدیریت میباشد که در جهت برطرف کردن مشکلات گوناگون افراد و سازمان ها فعالیت میکند. یک کوچ با برگزاری جلسه و گفتگوی کوچینگ محور با مراجع در عین صمیمیت، حفظ محرمانگی

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.