کوچ و کوچی، حاضرین یک جلسه کوچینگ

اگر با کوچینگ به خوبی آشنا شده باشید باید بتوانید درباره اصطلاح “کوچ” حدس های بزنید! در واقع کوچ فردی است که به طور حرفه ای آموزش دیده است تا به شما کمک کند که توانایی های خود را به حداکثر برسانید

 

ادامه مطلب

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.