دوره های آموزش کوچینگ

دوره آموزش کوچینگ - فراکوچ

با ما کوچ حرفه ای شوید

اگر میخواهید جزو ۷۵۰ نفری که در دوره های ما شرکت کرده اند باشید، میتوانید همین امروز در دوره های متنوع آموزشی کوچینگ فردی و سازمانی موسسه فراکوچ شرکت کنید.

با ما کوچ حرفه ای شوید

اگر میخواهید جزو ۷۵۰ نفری که در دوره های ما شرکت کرده اند باشید، میتوانید همین امروز در دوره های متنوع آموزشی کوچینگ فردی و سازمانی موسسه فراکوچ شرکت کنید.

دوره آموزش کوچینگ - فراکوچ

دوره سطح یک

دوره آموزش کوچینگ سطح یک
  • مدت دوره : ۶ ماه
  • استاد دوره : یاسر متحدین – ناهید زمانی

این دوره تنها یک دوره آموزشی نیست. این دوره یک دوره تحول زندگی است. افرادی که تجربه خوبی در جلسه اول کوچینگ تجربه کردند، متوجه شدند که این تازه آغاز یک مسیر است

رفتن به صفحه دوره سطح یک

دوره سطح دو

دوره آموزش کوچینگ سطح دو - coaching level 2 --
  • مدت دوره : ۶ الی ۸ ماه
  • استاد دوره : یاسر متحدین

این دوره تنها یک دوره آموزشی نیست. این دوره یک دوره تحول زندگی است. افرادی که تجربه خوبی در جلسه اول کوچینگ تجربه کردند، متوجه شدند که این تازه آغاز یک مسیر است

رفتن به صفحه دوره سطح دو

دوره سطح جامع

دوره سطح جامع آموزش کوچینگ * فراکوچ * بنر مربعی
  • مدت دوره : ۱۲ ماه
  • استاد دوره : یاسر متحدین

این دوره تنها یک دوره آموزشی نیست. این دوره یک دوره تحول زندگی است. افرادی که تجربه خوبی در جلسه اول کوچینگ تجربه کردند، متوجه شدند که این تازه آغاز یک مسیر است

رفتن به صفحه دوره جامع
 

مقایسه اطلاعات دوره

دوره هادوره سطح یکدوره سطح دودوره سطح جامع
طول دوره (ماه)68 – 1012
جمع ساعت (آموزشی/کارگاه/کارآموزی)60+2478150
متد آموزشی3 بعدی3 بعدی3 بعدی
جلسات کارورزی به عنوان کوچ☑️اختیاری☑️
جلسات کوچینگ اختصاصی☑️اختیاری☑️
کارگاه¬های عملی/آمادگی آزمون☑️اختیاری☑️
منابع آموزشی و جزوات☑️☑️☑️
همراهی پشتیبان علمی طی دوره☑️☑️☑️
ارزیابی مستمر و گزارش پیشرفت☑️☑️☑️
آزمون پایان دوره☑️☑️☑️
گواهی نامه پایان دورهگواهی نامه آکادمی فراکوچ - (FC1 - 60 h)
گواهی نامه بین المللی - (84 h - L1)
گواهی نامه فنی و حرفه ای - (114 h)
(نیاز به درخواست)
گواهی نامه آکادمی فراکوچ – (FC2-160 h)
گواهی نامه بین المللی – ( L2 -150 h)
به زودی
گواهی نامه آکادمی فراکوچ - (FC2 - 150 h)
گواهی نامه فنی و حرفه ای - (114 h)
(نیاز به درخواست)
گواهی نامه بین المللی – ( L2 - 150 h) به زودی
عضویت در گروه های اختصاصی☑️☑️☑️
عضویت باشگاه مشتریان فراکوچیک سالهیک سالهدو ساله
تست های شخصیت و تحلیل☑️اختیاری☑️
پکیج آموزشی آفلاین☑️☑️☑️
حداقل تعداد دانش¬پذیران دوره20 – 2525 – 3025 - 30
پیشنیاز آموزشیدوره سطح یک
مبلغ سرمایه گذاری (تومان)

دریافت مشاوره رایگان

4.7/5 - (58 امتیاز)