Blog 5.00/5 (100.00%) 1 vote
فوریه 19, 2019
شخصیت A و B

شخصیت های نوع A و نوع B

شخصیت های نوع A و نوع B 5.00/5 (100.00%) 1 vote آیا شما این چنین هستید یا کسی را می شناسید که این چنین باشد؟ آیا […]
فوریه 18, 2019
توجه به خود در کوچینگ

اهمیت توجه به خود برای کوچ ها

اهمیت توجه به خود برای کوچ ها 5.00/5 (100.00%) 1 vote بسیاری از افراد حرفه ای که به دیگران کمک می کنند، معمولا در کمک کردن […]
فوریه 17, 2019
جملات والت دیزنی برای کوچینگ

ده جمله از والت دیزنی برای کوچ ها

ده جمله از والت دیزنی برای کوچ ها 5.00/5 (100.00%) 3 votes والتر الیاس دیزنی یک کارآفرین، انیماتور، صدا پیشه و فیلم ساز آمریکایی بود. او […]
فوریه 16, 2019
کوچینگ سلامتی

کوچ کردن افرادی که قصد رسیدن به تناسب اندام دارند

کوچ کردن افرادی که قصد رسیدن به تناسب اندام دارند 3.33/5 (66.67%) 3 votes افراد بسیار زیادی مایلند که برای موضوعاتی مانند «دوست دارم به تناسب […]
فوریه 15, 2019
کوچ تیم موفق

پانزده ویژگی یک کوچ تیم موفق

پانزده ویژگی یک کوچ تیم موفق 5.00/5 (100.00%) 1 vote “به هم رسیدن شروع کار است، با هم ماندن پیشرفت است و با هم کار کردن […]
فوریه 13, 2019
جملات کرت لویین

ده جمله از کرت لویین برای کوچ ها

ده جمله از کرت لویین برای کوچ ها 5.00/5 (100.00%) 1 vote کرت لویین (Kurt Lewin) یک روانشناس اجتماعی بود که به عنوان پدر روانشناسی اجتماعی […]
فوریه 12, 2019
اهمیت ندانستن

اهمیت ندانستن در حرفه کوچینگ

اهمیت ندانستن در حرفه کوچینگ 4.33/5 (86.67%) 6 votes “وقتی یک روان درمان تصور می کند که قادر است نشانه هایی از مسائلی که برایش آشناست […]
فوریه 11, 2019
کوچ به عنوان ابزار تغییر

چگونه به عنوان یک کوچ، ابزار ایجاد تغییر در افراد باشیم؟

چگونه به عنوان یک کوچ، ابزار ایجاد تغییر در افراد باشیم؟ 5.00/5 (100.00%) 1 vote “حضور داشتن، تجسم زنده دانش است: تمام تئوری ها و تمریناتی […]
فوریه 10, 2019
فرهنگ کوچینگ در محیط کار

ایجاد فرهنگ کوچینگ در محیط کار

ایجاد فرهنگ کوچینگ در محیط کار 5.00/5 (100.00%) 1 vote در بسیاری از کمپانی ها و کسب و کار ها، ایجاد فرهنگ کوچینگ به یک هدف […]