بایگانی دسته‌ی: کوچینگ، مدل ها و گرایش ها

کوچینگ (Coaching) یک روش موثر در توسعه افراد و تیم‌ها است که به عنوان یک صنعت رشد چشمگیری پیدا کرده است. این روش، تنوعی از مدل‌ها و گرایش‌ها دارد که هر کدام متمرکز بر جوانب مختلف کوچینگ هستند.

کوچ حرفه ای چه کسی است ؟

هر کوچ نقاط قوت و ضعف خود را دارد. با این حال، برخی از ویژگی های متمایز وجود دارد که در کوچ های حرفه ای مشترک هستند.

آموزش مهارت کوچینگ

مهارت های کوچینگ، توانایی ها و اقداماتی است با هدف کمک به افراد در جهت بهبود عملکرد، توسعه شخصی و تسهیل فرآیندهای تغییر. اما یک کوچ خوب کیست؟ معیارهای سنجش کیفیت یک جلسه کوچینگ چیست؟ چه چیزی یک کوچ مبتدی را از یک کوچ حرفه ای متمایز می کند؟

۸ اصل برای موفقیت در کوچینگ (مربیگری)

۸ اصل برای موفقیت در کوچینگ (مربیگری) | فراکوچ

از نظر فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF)، یک کوچ حرفه‌ای باید دارای ۸‌صلاحیت کلیدی کوچینگ باشد که در این بخش به آن‌ها خواهیم پرداخت.

تفاوت های کاربردی و ساختاری کوچینگ و آموزش

کوچینگ و آموزش,coaching,faracoach

مطالعات تجربی (آزمایشی) بسیار اندکی، طرح کنترل شده تصادفی (رندومی) را برای ارزیابی اثر کوچینگ بکار برده اند

بررسی خصوصیات رفتاری مراجعین در جلسات کوچینگ و تاثیر آن بر کوچ

خصوصیات رفتاری,coaching,faracoach

تاثیر خصوصیات اخلاقی مراجعین بر روی جلسه کوچینگ و نیز اینکه این خصوصیات چه تاثیری می تواند بر روی کوچ بگذارد