بهره بردن از ذهن آگاهی در زندگی روزمره 5.00/5 (100.00%) 1 vote
فوریه 8, 2019
ذهن آگاهی

بهره بردن از ذهن آگاهی در زندگی روزمره

بهره بردن از ذهن آگاهی در زندگی روزمره 5.00/5 (100.00%) 1 vote “تعداد بسیار اندکی از ما در زمان حال زندگی می کنیم. ما همیشه یا […]
ژانویه 29, 2019
درس هایی از ورزش برای کسب و کار

درس هایی از دنیای ورزش برای کسب و کار

درس هایی از دنیای ورزش برای کسب و کار 5.00/5 (100.00%) 1 vote “من در این دنیا بیش از هر چیزی به خودم باور دارم” ویلما […]
نوامبر 23, 2017

ارزیابی 360 درجه در کوچینگ مدیران

امتیاز دادن به این پست کوچینگ، ابزار توسعه مدیران یکی از بهترین ابزارهای کوچینگ مدیران در سازمان ها و کسب و کارها، بازخورد (ارزیابی ۳۶۰) در […]
نوامبر 23, 2017
فرم پیش جلسه کوچینگ

نقش کوچینگ در مدیریت

نقش کوچینگ در مدیریت 5.00/5 (100.00%) 1 vote مقصر عملکرد ضعیف کارکنان یک شرکت کیست؟مدیر یا کارمند؟ خانم Sunny Bonnell  یکی از موسساتMotto  (آژانسی که به […]
نوامبر 1, 2017

با مربی، خط پایان و قهرمانی نزدیکتر است

با مربی، خط پایان و قهرمانی نزدیکتر است 5.00/5 (100.00%) 4 votes با مربی، خط پایان و قهرمانی نزدیکتر است آیا برای شما هم اتفاق افتاده […]
اکتبر 20, 2017
استخدام در کوچینگ فراکوچ

کوچینگ،روشی برای مدیریت بهتر

کوچینگ،روشی برای مدیریت بهتر 5.00/5 (100.00%) 3 votes کوچینگ،روشی برای مدیریت بهتر امروزه با ورود حرفه کوچینگ به بازارهای جهانی و عمومی تر شدن آن، افراد […]