ارتباط موثر در تحول زندگی

مهمان: استاد یاسر متحدین
مدرس بین المللی کوچینگ
تدوینگر استاندارد ملی کوچینگ در ایران
کوچ مدیران و رهبران عالی

میزبان: مهندس پیمان حقیقی پور
مدیر واحد ثبت نام آکادمی بین المللی فراکوچ
کوچ و مشاور ارشد دوره های آموزشی و تربیت کوچ

📆 برگزار شده در روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه

✖️در صفحه اینستاگرامی فراکوچ:

http://instagram.com/faracoach

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟