تیم آکادمی بین المللی فراکوچ

یاسر متحدین
بنیانگذار و مدیرعامل آکادمی بین المللی فراکوچ

روح الله میرزایی
طرح و برنامه

فاطمه شادی افروز
امور دانشجویی

علی جعفرخانی
گرافیست

سپیده خوش تیغ
مرکز تماس

الهه تجلی خواه
آموزش

سارا مدنی
ثبت نام

پوریا گنجوی
تصویربردار و تدوینگر

پریسا وظیفه دان
روابط عمومی

سارا دین پناه
کلینیک

یاسر بهرامی
توسعه دهنده وب

آرمان وضعی

آرمان وضعی
seo

الهام مسکین نواز
امور مالی

گلناز گلستانی
توسعه دهنده وب

ساناز دین پناه
مرکز تماس

مدرسین فراکوچ

یاسر متحدین

محمد امین قاسمی زاده

مهشید کارخانه چی

ناهید زمانی

پریا حیدری