تیم آکادمی بین المللی فراکوچ

یاسر متحدین

بنیان گذار و مدیرعامل

روح ا… میرزایی

مدیر طرح و برنامه

الهام مسکین نواز

کارشناس مالی

الهه تجلی خواه 

کارشناس آموزش

یاسر بهرامی

توسعه دهنده وب

روح ا… میرزایی

مدیر مارکتینگ و محتوا

علی جعفرخانی

گرافیست

پوریا گنجوی

تصویربردار و تدوینگر

پیمان حقیقی پور

مدیر واحد ثبت نام

سارا مدنی

کارشناس ثبت نام

ملیحه یوسفی نیا

کارشناس واحد جلسات

مدرسین فراکوچ

یاسر متحدین
مدرس و مربی کوچینگ

محمدصادق نجات

محمدصادق نجات
مدرس و مربی کوچینگ

مهشید کارخانه چی

مهشید کارخانه چی
مدرس و مربی کوچینگ

ناهید زمانی
مدرس و مربی کوچینگ