هر فردی هدف یا اهداف بزرگی تو زندگی حرفه ای و شخصی خودش داره؛ در این مسیر گاهی اوقات پذیرفتن نیاز به کمک، ممکنه برای افراد دشوار باشه.
اما تو یه یک کوچ نیاز داری … تا:
بتونی مسائل زندگیتو حل کنی؛
سطح کیفی و کمی زندگیتو ارتقاء بدی؛
اگه به یک سری روندها تو زندگی کاری یا شخصی عادت کردی، اونا رو تغییر بدی؛
تو زمان و هزینه خودت صرفه‌جویی کنی؛
نسبت به انجام کارها متعهدتر بشی؛
بعد از جلسات کوچینگ، مراجع ها اقرار می‌کنن که: «کاش زودتر روی خودم سرمایه گذاری می کردم.»

بیشتر ببینید

کمپین تو به یک کوچ نیاز داری

تو به یک کوچ نیاز داری

کمپین تو به یک کوچ نیاز داری

#تو_به_یک_کوچ_نیاز_داری

کمپین تو به یک کوچ نیاز داری

تو به یک کوچ نیاز داری

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟