چشم انداز و بیانیه ماموریت مرکز آموزش کوچینگ ایران

 

چشم اندازفراکوچ :

 

« هر نفر یک کوچ »

 

بیانیه ماموریت فراکوچ:

ما بزرگترین شبکه مستقل از مدرسان و کوچهای حرفه ای با تاییدیه ملی و بین المللی، شرکتها و افراد متخصص در حوزه های علوم انسانی، روانشناسی و مدیریت منابع انسانی خواهیم بود و وظیفه اصلی ما تحقیق و پژوهش در جهت بومی سازی دانش بین المللی کوچینگ  و سپس ارائه خدمات اجرا  و آموزش مهارتهای کوچینگ زندگی و کسب و کار (Life Coaching & Business Coaching) با نگاه ملی و منطقه ای خواهد بود.

تمرکز اصلی ما:

 • *  معرفی و ترویج خدمت کوچینگ در سطح ملی
 • *  ارائه خدمات مربیگری و کوچینگ به سازمانها و ادارات و افراد متقاضی در حوزه های زندگی و کسب و کار و مدیریت و رهبری
 • *  آموزش کوچینگ و تربیت بیش از ۱۰۰۰ مربی تا پایان سال ۱۴۰۰
 • *  شبکه سازی و برقراری ارتباطات کاری منطقه ای و جهانی
 • *  میزبانی رویداد های علمی و حرفه ای با استانداردهای بین المللی در داخل و حضور به عنوان پاویون ملی کشور در رویدادهای ملی و منطقه ای
 • *  سازماندهی یک مرجع علمی چند زبانه بین المللی مرتبط با دانش کوچینگ
 • *  ایجاد تعامل و بستری مشترک میان سایر تشکلهای همسو و تلاش برای جذب و جلب همکاری و تعامل با آنها
 • *  ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای اعضای حقیقی و حقوقی

 

ارزشها و باورهای سازمانی:

فراکوچ براي نيل به اهداف خود و در راستاي چشم انداز تدوين شده، ارزش ها و باورهاي زير را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار ميدهد:

 • *  صداقت، شفافیت و صراحت
 • *  پاسخگويي
 • *  تغيير نگرش هاي سنتي
 • *  امانت داری و احترام متقابل
 • *  يکپارچگي و همدلي
 • *  ايجاد انگيزه
 • *  وفاداري
 • *  رفتار حرفه ای
 • *  توجه به فرآیند بهبود مستمر

 


صادقانه میگوییم که مسیر سخت  و در عین حال لذت بخشی را  در پیش رو داریم، سختی آن را به  جان خریده و شیرینی و لذت موفقیتهای روزافزون خود را با شما سهیم میشویم.

به خانواده بزرگ فراکوچ خوش امدید

مقالات پیشنهادی

محصولات پیشنهادی

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟