بایگانی نویسنده: admin-FaraCoach

هنر شنیدن

هنر شنیدن,coaching,faracoach

شنیدن یک بحث کاملاً فیزیولوژیک است و صرفاً به معنای فعال شدن سنسورهای شنوایی است و به وسیله “گوش” انسان اتفاق می افتد

تفاوت های کاربردی و ساختاری کوچینگ و آموزش

کوچینگ و آموزش,coaching,faracoach

مطالعات تجربی (آزمایشی) بسیار اندکی، طرح کنترل شده تصادفی (رندومی) را برای ارزیابی اثر کوچینگ بکار برده اند

دوازده استراتژی موثر برای برخورد با کلاینت های دشوار

دوازده استراتژی,coaching,faracoach

همه ما کلاینت هایی داشته ایم که برخورد با آنها برای ما بسیار سخت بوده است. برخی از آنها ممکن است درک نکنند که آنچه می خواهند با توجه به بودجه آنها خیلی زیاد است.

بررسی خصوصیات رفتاری مراجعین در جلسات کوچینگ و تاثیر آن بر کوچ

خصوصیات رفتاری,coaching,faracoach

تاثیر خصوصیات اخلاقی مراجعین بر روی جلسه کوچینگ و نیز اینکه این خصوصیات چه تاثیری می تواند بر روی کوچ بگذارد

اثر بخشی کوچینگ

اثربخشی کوچینگ,coaching,faracoach

امروزه کوچینگ به صورت گسترده و متداول با هدف میانجی‌گری در توسعه‌ی رهبری و بهبود عملکرد سازمانی به کار می‌رود. این مقاله نشان می‌دهد که کوچینگ نتایج مثبتی ایجاد می‌کند؛