دوره آموزش مدیر در نقش کوچ

9,500,000 تومان

  • مدرس : استاد یاسر متحدین
  • تدوینگر استاندارد آموزش کوچینگ ایران
  • کوچ حرفه ای رهبران و مدیران عالی
  • مدرس بین المللی کوچینگ