4,000,000 تومان
حراج!
جدید

توسعه سازمانی و بهبود کسب و کار

دوره آموزش مدیر در نقش کوچ

9,500,000 تومان
70,000 تومان
-100%

توسعه سازمانی و بهبود کسب و کار

وبینار آموزش مقدماتی کوچینگ ویژه روانشناسان

تومان
-100%

توسعه فردی

وبینار تمامیت

تومان
-57%
در انبار موجود نمی باشد
300,000 تومان