چقدر با کوچینگ واقعی آشنا هستی؟ با توجه به اهمیت تشخیص کوچینگ زرد و کوچینگ سبز از یکدیگر، فراکوچ به‌عنوان تنها آموزشگاه مجاز کشور در حوزه آموزش و تربیت کوچ، وارد عمل شده و تصمیم گرفته با راه‌اندازی کمپین‌های متعدد، این رسالت مهم و خطیر خود را به بهترین نحو در راستای شناسایی کوچینگ واقعی به انجام برساند. یک کوچ حرفه‌ای که جلسات کوچینگ واقعی را برگزار می‌کند، به این چند مؤلفه پایبند است:
آگاه است و برای مراجع ایجاد آگاهی می‌کند؛
نگرش درستی نسبت به روند جلسه داشته باشد؛ شایستگی و صلاحیت لازم را داشته باشد؛
از تکنیک‌های کوچینگ به‌درستی استفاده کند؛
اطلاعات و دانش کافی داشته باشد؛
و به‌طور کلی منش او کوچینگ محور باشد.

بیشتر ببینید

کمپین تو به یک کوچ نیاز داری

تو به یک کوچ نیاز داری

کمپین تو به یک کوچ نیاز داری

#تو_به_یک_کوچ_نیاز_داری

کمپین تو به یک کوچ نیاز داری

تو به یک کوچ نیاز داری

این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟