بایگانی نویسنده: Support

آموزش مهارت کوچینگ

مهارت های کوچینگ، توانایی ها و اقداماتی است با هدف کمک به افراد در جهت بهبود عملکرد، توسعه شخصی و تسهیل فرآیندهای تغییر. اما یک کوچ خوب کیست؟ معیارهای سنجش کیفیت یک جلسه کوچینگ چیست؟ چه چیزی یک کوچ مبتدی را از یک کوچ حرفه ای متمایز می کند؟

کوچینگ‌سازمانی چطور به رشد سازمان کمک می کند؟

کوچینگ سازمانی چیست؟ فراکوچ

کوچینگ سازمانی یا Organization Coaching
یکی از گرایش های بزرگ و جامع دنیای کوچینگ، کوچینگ سازمانی یا Organization Coaching می باشد. وجود مشکلات و چالش های بین افراد یک سازمان باعث شده کوچینگ سازمانی روی کار بیاید تا نحوه برقراری ارتباط افراد سازمان اصلاح شود. همچنین باید گفت کوچینگ سازمانی بیشتر شامل مشارکت های مستقل است. (برخلاف کوچینگ اجرایی که نیازهای توسعه فردی را مورد هدف قرار میدهند.)
در ادامه به مباحثی همچون: کوچینگ سازمانی چیست؟ و چه کار می کند؟، چگونه کوچ سازمانی شویم؟، سطح پوشش کوچینگ سازمانی و بستر ورود کوچینگ سازمانی می پردازیم. با ما همراه باشید.