زبان بدن، هنری برای ارتباطات بی کلام

تعریف زبان بدن و راه های تقویت آن
خانه » مقالات » مهارت های کوچینگ » زبان بدن، هنری برای ارتباطات بی کلام

در دنیای ارتباطات امروزی، زبان بدن به عنوان یک زبان بی‌کلام، مورد توجه قرار گرفته است و یکی از قدرتمندترین و غیرکلامی ترین راه‌های ارتباطیِ انسان می باشد. با استفاده از حرکات، اعمال و انتقال اطلاعات غیرکلامی، ما می‌توانیم احساسات، نیازها و نگرانی‌های خود را به دیگران منتقل کنیم. در این مقاله، به طور جامع به مفهوم زبان بدن (body language)، اجزا و عوامل تأثیرگذار، نحوه خواندن و نقش آن در محیط کسب و کار می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

زبان بدن چیست؟

زبان بدن (body language) به معنای تمامی حرکات، اعمال و نمادهای غیرکلامی است که توسط انسان برای انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران استفاده می‌شود. این ارتباطات غیرکلامی شامل اصطلاحات صورت، حرکات بدن، اعمال دست، اشاره‌ها و نمادهای دیگر می باشد که همگی به عنوان بخشی از زبان غیر کلامی شناخته می‌شوند.

 

اجزای زبان بدن را بشناسید

زبان بدن از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که هر یک نقش واضحی در انتقال پیام‌ها دارند. در ادامه برخی از این اجزا را بررسی می کنیم:

معانی اعمال دست در زبان بدن

اعمال دست شامل، حرکات دست و انگشتان است. این اعمال می‌توانند برای نشان دادن دستورات، اشاره به اشیا و نشان دادن حالت‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.

برای مثال:

 

 

 • حالت دست به سينه استاندارد:
  يک حالت متداول است که تقريبا در همه جای دنيا نشانه حالت منفی و دفاعی دارد. اين حالت معمولا هنگامی که انسان در محافل عمومی در بين غريبه ها، در صف ها، در آسانسورها يا هر جای که انسان احساس نامنی کند بروز می دهد.
اعمال دست در زبان بدن | فراکوچ

 

 

 • دستهای تا و تشدیدشده
  اگر علاوه بر دستهای تا شده در زير بغل، مشتهای فرد هم گره کرده باشند، نشان دهنده نگرشی خصمانه و دفاعی است. اين حالت غالبا با دندانهای به هم فشرده و صورت سرخ شده ترکيب می شود؛ در اين حالت يک حمله لفظی و يا فيزيكی بعيد نيست.

 

 

 • گرفتن بازوها
  در اين حالت بازوها محكم در دست گرفته شده، تلاش می شود تا اين موقعيت تحكيم شود و از باز شدن دستها و تغيير حالت ممانعت می شود. اين وضعیت نشان دهنده يک نگرش منفی محدود است.
گرفتن بازوها در زبان بدن | فراکوچ

معانی حرکات بدن در زبان بدن

حرکات بدن از جمله اجزای اساسیِ زبان بدن هستند. این حرکات شامل حرکات صورت، دست و بازو، سر و گردن و سایر اعضای بدن می‌شوند. هر یک از این حرکات می‌توانند پیام‌های مختلفی را منتقل کنند.

برای مثال:

تاثیر زاویه و جهت بدن در زبان بدن | فراکوچ

زاویه ها و مثلث ها

فاصله و زاویه ايستادن بين دو نفر به ميزان آشنايی و صميميت بين آنها مربوط می شود. برای مثال زاويه باز برای اجازه ورود به فرد ديگر در گفتگو و زاويه بسته برای ممانعت از ورود فرد ديگر به کار می رود.

حالت های ابراز مالکيت در زبان بدن | فراکوچ

حالتهای ملکی و مالکيت

مردم معمولا به افراد يا اشياء تكيه می کنند تا مالكيت خود را بر آنها نشان دهند. تكيه دادن به اشياء متعلق به ديگران همچنين می تواند به عنوان شيوه ای برای نشان دادن سلطه و نيز ترساندن طرف مقابل به کار رود.

معانی حرکات صورت در زبان بدن

اصطلاحات صورت شامل حالت چهره، چشمان، لب‌ها و سایر بخش‌های صورت است. این اصطلاحات می‌توانند احساسات و وضعیت ذهنی فرد را نشان دهند. برای مثال:

حالت چشم:

 • وقتی کسی در گفته های خود صادق نباشد يا بخواهد حقايقی را از ما پنهان کند کمتر از ۱/۳ زمان را در چشمان ما نگاه می کند. اگر فرد مورد نظر بيش از ۲/۳ زمان را در چشمان شما نگاه کند می تواند دو معنی داشته باشد:
 1. به نظر او شما بسيار جالب و دوست داشتنی هستيد که در اين صورت اين نگاهها با گشاد شدن مردمک چشم ها همراه است.
 2. ممكن است ديدگاهی خصمانه نسبت به شما داشته و به زبان غير کلامی شما را به چالش بطلبد، که در اين صورت مردمک چشم ها تنگ خواهد شد.

نگاه شغلي:
وقتی در مورد يک موضوع شغلی بحث می کنيد، تصور کنيد يک مثلث در پيشانی طرف مقابل وجود دارد و به آن مثلث نگاه کنید. وقتی به اين ناحيه خيره شويد، يک جو جدی ايجاد کرده و طرف مقابل احساس می کند که شما جدی هستيد و می خواهيد درباره مسائل شغلی بحث کنيد. به شرط اينكه نگاه شما به پايين تر از سطح چشمهای طرف مقابل نيفتد شما قادر خواهيد بود موقعيت را کنترل کنيد.

نگاه اجتماعي:
وقتی نگاه شما به پايين تر از سطح چشمان طرف مقابل خيره شود، حال و هوای اجتماعی پيش خواهد آمد. تجربه نشان داده که در ملاقات های اجتماعی چشمها معمولا در مثلثی بين چشمها و دهان فرد مقابل قرار می گیرد.

رعایت فاصله فردی در زبان بدن

معمولا به يكی از دلايل زير يک شخص به حوزه صميمی ما وارد می شود.

اول: وارد شونده يک دوست نزديک يا يكی از بستگان است.

دوم : شخص وارد شونده ممكن است انگيزه خصمانه و قصد حمله داشته باشد، در حاليكه ممكن است ورود غريبه ها به حوزه شخصی يا اجتماعی خود را تحمل کنيم، ورود يک غريبه به حوزه صميمی باعث ايجاد تغييرات فيزيولوژيک در درون بدن ما می شود. ضربان قلب تندتر می شود، آدرنالين موجود در خون ما افزايش می يابد و در حاليكه خود را برای مبارزه يا فرار آماده می کنيم ميزان خون ارسالی به مغز ما بيشتر خواهد شد.  اين موضوع به اين معنی است که گذاشتن دست به حالتی دوستانه بر روی شانه يا دور بدن يک فرد که به تازگی با او آشنا شده ايد، احساس منفی در او نسبت به شما ايجاد می کند حتی اگر برای ناراحت نكردن شما لبخند بزند و وانمود کند که از اين کار شما لذت می برد.

اگر می خواهيد ديگران در کنار شما احساس راحتی کنند، قانون طلایی حفظ فاصله ها را هميشه به خاطر داشته باشيد. هر چقدر رابطه شما با ديگران صميمی تر باشد اجازه داريد، که به آنها نزديک تر شويد.

 • حوزه صميمی: ۱۱ تا۱۰ سانتيمتر
 • حوزه شخصی: ۱۰ تا ۱۳۶ سانتيمتر
 • حوزه اجتماعی: ۱۳۶ تا ۲۰۶ سانتيمتر
 • حوزه عمومی: بيش از ۲۰۶ سانتيمتر

معانی اندازه فاصله در زبان بدن

 

اشاره‌ها

به استفاده از انگشتان یا دست برای اشاره به اشیا یا اشخاص خاص را اشاره می گویند. این اشاره‌ها می‌توانند به صورت ضمنی یا مستقیم صورت بگیرند و برای ارتباط سریع و غیرکلامی مؤثر باشند.

قدرت کف دست در زبان غير کلامی

يكی از قوی ترين علامت های غير کلامی توسط کف دست ارسال می شود. اگر از اين حالت به درستی استفاده کنید، به شما اقتدار و قدرت نفوذ بر ديگران را می دهد. سه نوع حالت کف دست وجود دارد که عبارتند از: کف دست روبه بالا، کف دست رو به پايين و کف دست بسته در حاليكه انگشت اشاره باز است.

 

 

 

 

زمانیکه دست به شكل مثلث بسته است و فقط انگشت اشاره باز است، که به طور نمادين فرد مورد نظر را وادار به اطاعت می کند. اين حالت آزار دهنده ترين حالتی است که يک فرد می تواند در ارتباط با ديگران به کار ببرد.

معنی زمانیکه دست به شكل مثلث بسته است و فقط انگشت اشاره باز است
معنی کف دست رو به پايين

هنگامی که کف دست رو به پايين باشد نشاندهنده نوعی اقتدار تلقی می شود.

معنی کف دست رو به بالا در زبان بدن

حالت کف دست رو به بالا به عنوان يک حالت متواضعانه و غير تهديد آميز است.

 

عوامل تأثیرگذار بر زبان بدن

زبان بدن (body language) تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که می‌توانند درک و تفسیر پیام‌ها را تغییر دهند. برخی از عوامل تأثیرگذار عبارتند از:

 • فرهنگ و زمینه فرهنگی

  فرهنگ و زمینه فرهنگی فرد، نقش مهمی در تفسیر زبان بدن ایفا می‌کند. اصطلاحات صورت، حرکات بدن و اعمال دست ممکن است در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف معانی متفاوتی داشته باشند.

 • محیط اجتماعی

  محیط اجتماعی و فرهنگِ سازمانی نیز بر تفسیر زبان بدن تأثیر می‌گذارد. در برخی محیط‌ها، برخی حرکات بدن می‌توانند بازتاب دقیقی از احساسات و میزان راحتی فرد باشند، در حالی که در برخی دیگر، معانی متفاوتی دارند.

 • وضعیت فرد

  وضعیت فردی مانند سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی و فیزیکی فرد نیز بر زبان بدن تأثیرگذار است. این عوامل می‌توانند به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده در خواندن و تفسیر زبان بدن مدنظر قرار بگیرند.

 

نقش زبان بدن در ارتباطات غیرکلامی

زبان بدن (body language) در ارتباطات غیرکلامی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. برخی از نقش‌های آن عبارتند از:

 1. انتقال احساسات: زبان بدن می‌تواند احساسات ما را به دیگران منتقل کند، بدون آنکه نیاز به کلام داشته باشیم. احساساتی مانند شادی، ناراحتی، عصبانیت و عشق می‌توانند از طریق حرکات بدن بیان شوند.

 2. نشان دادن تمرکز و توجه: زبان غیرکلامی می‌تواند نشان دهنده تمرکز و توجه ما به فرد یا موضوعی خاص باشد. به طور مثال، نگاه مستقیم به چشمان فرد نشان دهنده تمرکز بالا و توجه به مکالمه است.

 3. ارسال پیام‌های مشروع: زبان بدن می‌تواند پیام‌هایی را منتقل کند که با کلام قابل انتقال نیستند. به عنوان مثال، شکاف دستان برای درخواست کمک یا اشاره به جایی مشخص.

 

زبان بدن در محیط کسب و کار

زبان بدن در محیط کسب و کار نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در زمان مصاحبه کاری، ارتباط با همکاران یا مشتریان، زبان بدن می‌تواند تأثیر بزرگی بر ارتباط و نتیجه‌گیری داشته باشد.

برخی از نکات کلیدی استفاده از زبان بدن در محیط کسب و کار عبارتند از:

 1. انطباق با مخاطب: تناسب زبان بدن با مخاطب مورد نظر مهم است. تلاش کنید برنامه ریزی شده و متعادل به نظر برسید و به احترام و حرمت مخاطب بپردازید.

 2. بیان اطمینان: زبان بدن می‌تواند اطمینان و قدرت را نشان دهد. حرکات قوی، نشانه‌ای از اعتماد به نفس و قدرت می‌باشد.

 3. شنیدن فردی: زبان بدن نشان می‌دهد که فردی به شنیدن دقیق و تمرکز کردن بر مخاطب متمرکز است. این می‌تواند ارتباط و اعتماد را بین افراد تقویت کند.

با توجه به اهمیت زبان بدن در ارتباطات غیرکلامی و محیط کسب و کار، مهارت‌های زبان بدن را بهبود دادن و درک صحیح آن برای برقراری ارتباطات موثر بسیار حیاتی است. با تمرین و آگاهی بیشتر، می‌توانید از قدرت زبان بدن بهره‌برداری کنید و در ارتباط با دیگران بهتر عمل کنید.

آیا آماده هستید تا زبان بدن خود را بهبود بخشید و از تأثیرات آن در ارتباطات خود بهره‌برداری کنید؟

 

💥 فرصت استثنائی 💥

برای یادگیری دوره رایگان آموزش کوچینگ

فراکوچ و دریافت مدرک CCE همین حالا اقدام کنید.

دوره رایگان آموزش کوچینگ
دوره رایگان آموزش بیزینس کوچینگ

 

نحوه خواندن و بهبود زبان بدن

خواندن زبان بدن مهارتی است که می‌تواند با تمرین و آگاهی آنرا بهبود داد. در ادامه، روش‌هایی برای خواندن زبان بدن را بررسی خواهیم کرد:

۱. مشاهده و تشخیص علامت‌های بدنی

نخستین قدم در خواندن زبان بدن، مشاهده علامت‌های بدنی فرد مقابل است. به دقت به حرکات و اعمال فرد توجه کنید. از جمله علامت‌هایی که می‌توان به آن‌ها توجه کرد (که در ابتدا مقاله مطرح شد) عبارتند از:

 • حالت بدن (مانند وضعیت نشستن یا ایستادن)
 • حرکات دست و پا
 • اشاره‌ها و حرکات سر
 • نگاه‌ها و ابروها
 • لبخندها و عبوسی‌ها

برای خواندن و تفسیر علامت های بدنی، باید به نکات زیر توجه کرد:

 1. مشاهده کلی: در ابتدا، نگاهی کلی به حرکات بدن فرد بیندازید و سعی کنید الگوها و تغییرات را تشخیص دهید.

 2. توجه به اصطلاحات صورت: صورت فرد می‌تواند اطلاعات بسیاری را منتقل کند. توجه کنید که چشمان، لب‌ها و حالت چهره چه پیام‌هایی را می‌توانند ارسال کنند.

 3. تحلیل حرکات بدن: حرکات بدن فرد نیز می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. به اندازه‌گیری شدت، سرعت و جهت حرکات دست و بدن توجه کنید.

 4. ترکیب عوامل: عوامل مختلف را در کنار هم در نظر بگیرید و سعی کنید پیام کاملی از زبان بدن فرد دریافت کنید.

 

۲. توجه به انطباق بین عواطف و حرکات

عواطف فرد می‌توانند تأثیر بزرگی در حرکات بدنی او داشته باشند. بررسی انطباق بین عواطف و حرکات فرد می‌تواند به شما در خواندن زبان بدن کمک کند. به دنبال علامت‌هایی مانند عصبانیت، شادی، استرس، ترس و تعجب در حرکات بدن فرد باشید.

۳. توجه به نگاه‌ها و اشاره‌ها

نگاه‌ها و اشاره‌ها نیز اطلاعات مهمی در خواندن زبان بدن فراهم می‌کنند. به جهت نگاه فرد و هدایت حرکت دست‌ها و انگشتان او توجه کنید. این اشاره‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تمرکز، تردید، علاقه و غیره باشند.

۴. آگاهی از فرهنگ و محیط فرد

همان طور که بالاتر هم اشاره کردیم، ممکن است زبان بدن در فرهنگ‌ها و محیط‌های مختلف متفاوت باشد. بنابراین، آگاهی از فرهنگ و محیط فرد که در آن قرار دارید می‌تواند به شما در درک بهتر زبان بدن او کمک کند. این موارد شامل عادات، مقوله‌ها و تمایلات فرهنگی مربوط به زبان بدن است.

از طریق تمرین، مشاهده و آگاهی، می‌توانید مهارت خواندن زبان بدن خود را بهبود بخشید. با تمرین و تجربه بیشتر، توانایی شما در تشخیص و درک صحیح زبان بدن افراد دیگر نیز ارتقا خواهد یافت.

تفسیر اشتباه زبان بدن

زبان بدن (body language) یکی از ابزارهای مهم در ارتباطات انسانی است. اما گاهی اوقات، ممکن است ما آن را به اشتباه تفسیر کنیم، با توجه به اینکه تفسیر اشتباه زبان بدن می‌تواند منجر به سوءتفاهمات و مشکل در ارتباطات شود، مهم است که ما دقت کافی را در درک زبان بدن دیگران داشته باشیم. برای بهبود توانایی تفسیر زبان بدن، می‌توانیم به طرح سوال‌های مستقیم از فرد مورد نظر، توجه به متناسب بودن عواطف و حرکات و نگاه‌ها، و آگاهی از فرهنگ و محیط فرد توجه کنیم.

 

جعل زبان بدن

سوالی که معمولا مطرح است اين است که آيا امكان دارد زبان بدن را جعل کرد؟ پاسخ اين سوال “خير” است، زيرا به دليل فقدان تناسب بين حالتهای زبان اشاره، علامت های بسيار کوچک و کلمات به زبان آمده اين کار ممكن نيست. 

اکثرا حتی اگر فرد دروغگو سعی در تغییر زبان واقعی بدن خود کند، گيرنده پيام احتمالا چيزهايی را که می شنود باور نخواهد کرد. به نظر می رسد مغز انسان ساز و کاری داشته باشد که هرگاه يک سری پيام های غير کلامی ناهمخوان را دريافت می نمايد آنها را با عنوان شيب يا انحراف ثبت می کند. هر چند مواردی وجود دارد که برای بدست آوردن امتيازاتی خاص، زبان بدن عمداً جعل می شود.

 

نکات مهم در استفاده از زبان بدن

استفاده صحیح از زبان بدن می‌تواند در ارتباطات روزمره، روابط اجتماعی و حتی در مواجهه با مخاطبان حرفه‌ای بسیار مؤثر باشد. در زیر به برخی از نکات مهم در استفاده از زبان بدن توجه کنید:

 1. نگاه‌ها

  نگاه مستقیم و متمرکز می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد به نفس و تمرکز را نشان دهد. در ارتباطات میان افراد، نگاه کردن به چشمان مخاطب نشانه‌ای از توجه و اهمیت دادن است. اما توجه داشته باشید که حفظ تعادل در نگاه با مخاطب بسیار مهم است و عدم تعادل در نگاه می‌تواند به عنوان تهدید یا ناراحتی تفسیر شود.

 2. حرکات بدنی

  حرکات بدنی شامل اشاره‌ها، حرکات دست و سایر حرکات فیزیکی است. این حرکات می‌توانند ارتباطات کلامی را تکمیل کرده و پیام‌های غیرکلامی را منتقل کنند. به طور مثال، استفاده از حرکات دست برای تأکید بر یک مفهوم یا استفاده از اشاره‌ها برای جلب توجه می‌تواند مفید باشد. همچنین، درک و توجه به حرکات بدنی فرد مقابل نیز می‌تواند به درک بهتری از نقش زبان بدن کمک کند

 3. نقش پوشش

  پوشش می‌تواند تأثیر زیادی بر تفسیر زبان بدن داشته باشد. رنگ‌ها، الگوهای پوشش، نوع لباس و لوازم جانبی می‌توانند نمادهایی از شخصیت، وضعیت اجتماعی و سلایق فرد باشند. در مواجهه با مخاطبان، نقش پوشش بر روی تصویری که مخاطبان از شما دارند، تأثیر دارد. بنابراین، انتخاب پوشش مناسب می‌تواند در برقراری ارتباط مؤثر کمک کند.

 4. هماهنگی حرکات بدن

  هماهنگی حرکات بدن میان دو طرف در فرآیند ارتباطی بسیار اهمیت دارد. تطبیق حرکات بدن، نشانه‌ای از توجه و تعامل فعال با مخاطب است. به طور مثال، تطبیق تناسبی حرکات بدن، ریتم گفتار و حتی نفس بین دو طرف می‌تواند باعث ایجاد اتصال عمیق‌تری شود.

نکات مهم در استفاده از زبان بدن

رابطه زبان بدن و روانشناسی

زبان بدن و روانشناسی با یکدیگر در ارتباط مستقیم قرار دارند. زبان بدن، بیانگر حالت روحی و احساسات فرد است و می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت روانی او باشد. در ادامه، به برخی از ارتباطات مهم بین زبان بدن و روانشناسی می‌پردازیم:

 • انعکاس احساسات

  زبان بدن قادر است احساسات و وضعیت روحی فرد را به نمایش بگذارد. برای مثال، اگر فردی احساس خوشحالی دارد، ممکن است لبخند بزند، حرکات آزادتری داشته باشد و به طور کلی با انرژی بیشتری عمل کند. همچنین، اگر فردی احساس ناراحتی و استرس دارد، ممکن است عبور اشتباهی را در حرکات بدن او مشاهده کنیم.

 • تأثیر بر وضعیت روانی

  زبان بدن می‌تواند بر وضعیت روانی فرد تأثیر بگذارد. بر اساس تئوری‌های روانشناسی، حرکات بدنی می‌توانند به عنوان علائم و نشانه‌هایی برای وضعیت روحی فرد عمل کنند. برای مثال، انجام حرکات آرام و روان می‌تواند به بهبود آرامش و افزایش تمرکز درونی فرد منجر شود.

 • تأثیر روانشناختی زبان بدن

  زبان بدن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر خودآگاهی داشته باشد. در واقع، تغییر در حرکات بدن می‌تواند به تغییر در تفکر و روانشناخت فرد منجر شود. برای مثال، انجام حرکات ایستاده و قدرتی می‌تواند اعتماد به نفس فرد را افزایش دهد.

در نتیجه، زبان بدن به عنوان یک ابزار قدرتمند در درک روانشناسی فرد و ارتباط با دیگران بسیار ارزشمند است.

رابطه زبان بدن و کوچینگ

درست مشابه ارتباطی که در قسمت زبان بدن و علم روانشناسی گفته شد، در خصوص ارتباط کوچینگ با زبان بدن هم می توان گفت؛ زبان بدن و کوچینگ دو عنصری هستند که در همکاری با یکدیگر می‌توانند تأثیر قابل توجهی در بهبود و توسعه فردیِ مراجع داشته باشند. در ادامه به برخی از جوانب این ارتباط می‌پردازیم:

 1. انتقال اطلاعات غیرکلامی

  درست مانند زمانی که به روانشناس مراجعه می کنید، زبان بدن می‌تواند کانالی برای انتقال اطلاعات غیرکلامی در فرآیند کوچینگ باشد. با استفاده از حرکات بدن، اشاره‌ها، نگاه‌ها و لبخندها می‌توان احساسات، تمرکز و توجه را بیان کرد و در فرایند کوچینگ مفید بود.

 2. تسهیل در فهم عمیقتر

  زبان بدن به کوچ کمک می‌کند تا به طور عمیقتری فرد را درک کند. این درک عمیق می‌تواند در تعیین مسیریابی مناسب و ارائه راهکارهای بهتر برای کوچی موثر باشد.

 3. بهبود ارتباط و اثربخشی کوچینگ

  با توجه به زبان بدن مراجع، کوچ می‌تواند به طور دقیق‌تری به نیازها و خواسته‌های فرد پاسخ دهد و ارتباط عمیق‌تری را با کوچی برقرار کند. این ارتباط بهبود یافته می‌تواند به نتایج بهتر و اثربخشی بیشتر در فرایند کوچینگ منجر شود.

در نتیجه، زبان بدن و کوچینگ دو عامل مهمی هستند که همکاری خوبی با یکدیگر می‌توانند در بهبود فرایند کوچینگ و ارتباط با مشتریان موثر باشند.

نتیجه‌گیری

زبان بدن به عنوان یک زبان بی‌کلام، نقش مهمی در ارتباطات انسانی ایفا می‌کند. با استفاده صحیح و مؤثر از زبان بدن، می‌توانیم احساسات و اندیشه‌های خود را به دیگران منتقل کنیم، تمرکز و توجه خود را نشان دهیم، و پیام‌های غیرکلامی را درک کنیم. با تمرین و آگاهی بیشتر، می‌توانیم زبان بدن خود را بهبود بخشیم و در ارتباطات روزمره بهتر عمل کنیم.

با تشکر از شما که وقت خودتان را برای مطالعه این مقاله صرف نمودید. اگر نیاز به مشاوره و راهنمایی در خصوص دوره های آموزش کوچینگ فراکوچ را دارید، می‌توانید با مشاوران تیم فراکوچ در میان بگذارید.

4.4/5 - (29 امتیاز)

24 دیدگاه برای “زبان بدن، هنری برای ارتباطات بی کلام

 1. مریم ایوب گفته:

  یکی از مهم ترین مهارت هایی که هر فردی باید بلد باشه، درک زبان بدنه یعنی هم بتونیم زبان بدن خوبی داشته باشیم و هم متوجه علامت ها در شخص مقابلمون بشیم

 2. Miss.fateme گفته:

  سلام من موقع صحبت کردن خیلی دستمو تکون میدم و بیشتر با دستم توضیح میدم حرفامو
  این یعنی زبان بدن ضعیفی دارم؟

  • farahnaz گفته:

   سلام دوست عزیز
   نمیشه قطعی به شما گفت که زبان بدن ضعیفی دارید اما با روش هایی که گفتیم میتونید این مهارت رو در خودتون تقویت کنید.

 3. Gh.h گفته:

  دوره آموزش رایگانتون رو توی یک بلاگ دیگتون دیدم و ثبتنام کردم
  واقعا عالی بود و ارزش چندبار دیدن رو داره ممنونم ازتون♥️

 4. انسیه محمد پور گفته:

  دوره آموزش رایگان کوچینگ شما عالیه
  من چندین سایت دیگه فیلم‌آموزشی دیدم مثل شما نبودن💯

  • ادمین فراکوچ گفته:

   سلام خانم/آقای زاهدی عزیز
   به زودی چندین سری آموزشِ مهارت های ارتباطی ضبط و آماده ارائه میشه که مطمئنیم بسیار کمک کننده و لازم برای هر فرد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *