Blog 5.00/5 (100.00%) 1 vote
فوریه 12, 2019
اهمیت ندانستن

اهمیت ندانستن در حرفه کوچینگ

اهمیت ندانستن در حرفه کوچینگ 4.33/5 (86.67%) 6 votes “وقتی یک روان درمان تصور می کند که قادر است نشانه هایی از مسائلی که برایش آشناست […]
فوریه 11, 2019
کوچ به عنوان ابزار تغییر

چگونه به عنوان یک کوچ، ابزار ایجاد تغییر در افراد باشیم؟

چگونه به عنوان یک کوچ، ابزار ایجاد تغییر در افراد باشیم؟ 5.00/5 (100.00%) 1 vote “حضور داشتن، تجسم زنده دانش است: تمام تئوری ها و تمریناتی […]
فوریه 10, 2019
فرهنگ کوچینگ در محیط کار

ایجاد فرهنگ کوچینگ در محیط کار

ایجاد فرهنگ کوچینگ در محیط کار 5.00/5 (100.00%) 1 vote در بسیاری از کمپانی ها و کسب و کار ها، ایجاد فرهنگ کوچینگ به یک هدف […]
فوریه 8, 2019
ذهن آگاهی

بهره بردن از ذهن آگاهی در زندگی روزمره

بهره بردن از ذهن آگاهی در زندگی روزمره 5.00/5 (100.00%) 1 vote “تعداد بسیار اندکی از ما در زمان حال زندگی می کنیم. ما همیشه یا […]
فوریه 6, 2019
اهمیت گوش دادن

اهمیت توانایی گوش دادن برای کوچ ها، مدیران و رهبرها

اهمیت توانایی گوش دادن برای کوچ ها، مدیران و رهبرها 5.00/5 (100.00%) 1 vote خیلی از افراد اعتراف می کنند که معمولا با دقت به حرف […]
فوریه 5, 2019
رسیدن به اهداف

یک کوچ چگونه می تواند به افراد کمک کند تا به اهدافشان برسند؟

یک کوچ چگونه می تواند به افراد کمک کند تا به اهدافشان برسند؟ 5.00/5 (100.00%) 1 vote تصور کنید که در حال راه رفتن در فرودگاه […]
فوریه 4, 2019
روانشناسی در مدیریت

روانشناسی در رهبری و مدیریت

روانشناسی در رهبری و مدیریت 5.00/5 (100.00%) 1 vote بیشتر متخصصین رهبری و مدیریت معتقدند که مدیران نیاز دارند در مورد روانشناسی اطلاعات کسب کنند. معمولا […]
فوریه 3, 2019
چرا به کوچینگ احتیاج داریم

ده دلیل برای اینکه چرا شما به یک کوچ نیاز دارید

ده دلیل برای اینکه چرا شما به یک کوچ نیاز دارید 5.00/5 (100.00%) 1 vote در این مقاله، برای شما ده دلیل شرح داده می شود […]
فوریه 2, 2019
کسب اعتبار در کوچینگ

چگونه به عنوان یک کوچ جدید اعتبار کسب کنم؟

چگونه به عنوان یک کوچ جدید اعتبار کسب کنم؟ 5.00/5 (100.00%) 1 vote کوچ هایی که تازه وارد هستند و جدیدا وارد این حرفه شده اند […]