۱۵ خصوصیت رفتاری مراجع که موجب عدم اثربخشی کوچینگ می شود.

تاثیر خصوصیات رفتاری مراجعین در جلسات کوچینگ چیست؟

تاثیر خصوصیات اخلاقی مراجعین بر روی جلسه کوچینگ و نیز اینکه این خصوصیات چه تاثیری می تواند بر روی کوچ بگذارد

۷ اشتباه بزرگی که یک کوچ ممکن است انجام دهد

7 اشتباه بزرگ که یک کوچ ممکن است انجام دهد

هر فردی وقتی حرفه جدیدی را انتخاب می¬کند و یک رشته جدید را یاد میگیرد؛ به دنیای شغل جدیدی وارد میشود و همیشه اشتباهاتی را در ابتدای راه انجام میدهد که این ماهیت ذاتی منحنی یادگیری است. اما برخی از اشتباهات هستند که اگر تمرین آنها را زودتر از موعد انجام دهید، از اشتباهات به عنوان یک کوچ جدید جلوگیری میکند. آگاهی، پیشرو در انتخاب است؛ از این رو در این مقاله، می خواهیم درباره هفت خطای بزرگی که کوچ های جدید در هنگام تلاش و تمرین انجام میدهند، صحبت میکنیم.

© 2024 • تمامی حقوق وبسایت متعلق به آکادمی فراکوچ میباشد.