تاريخچه و چارچوب مربيگری

 

 


هر روزه در هر شركتي، اشخاص استخدام مـي شـوند، ترفيـع مـي گيرنـد و از يـك موقعيـت بـه موقعيت ديگر مي روند. هر روزه، در هر شركتي، افراد به عنوان قـسمتي از رشـد حرفـه ا يـشان، نياز به پيشرفت دارند . هرروزه، در هر شركتي اشخاص به عنوان يكي از مؤثرترين راه ها برا ي ياد دادن مهارت ها و روشهايي به افراد در سازمان ها، آموزش مي بينند؛ اما آموزش فقط يك راه براي رسيدن به پيشرفت مي باشد. فراگيري، پيشرفت و حفظ افراد خوب توسط بـسياري از سـازمان هـاي خـوب جـزء امتيازهـا ي رقابتي محسوب مي شود.

مربيگري، به عنوان رشته قدرتمندي پديدار گشته است كه سازمان هـا آن را به شيوههاي گوناگوني به كار مي گيرند تا افرادشان را بسازند و حفظ كنند. مربيگري، يـك تازه وارد منسوب به سازمانها مي باشد. تا اواخر دهـه ۱۹۸۰ ،تعلـيم دادن عمـدتاً بـر ورزشـها ي انفرادي و ورزشها ي تيمي، تمركز داشت.

مربيگري به عنوان ابزاري برا ي كمك بـه اشـخاص در كسب دستاوردهاي بهتر در مواردي به غير از ورزش به طور همزمان در علـوم مختلـف، مطـرح شد:

  • فلسفه هستي شناسي، كه سؤال هايي درباره طبيعت هستي است.
  • روانشناسي سازماني، سؤال هايي را درباره اينكه مردم چگونه در گروهها كار مي كنند، چگونه افراد ياد مي گيرند و تغيير مي كنند و چه چيزي باعث مي شود افراد احساس خوشحالي و رضايت كنند، را مطرح مي كند.

 

 

امروزه، حداقل نيمي از سازمانها در حال فراهم كردن زمينه هاي آموزش براي كارمندان در اشكال مختلف هستند. دريك نظر خواهي از اعضاي يك انستيتو براي پيشرفت اجرايي، ۵۹ درصداز پاسخ دهندگان گفتند كه بودجه اختصاص داده شده براي تعليم دادن در سازمانهايشان مي تواند سالانه بيش از ۱۰ درصد رشد داشته باشد و به رغم آن فقط ۷ درصد بيان كردند كه آنها يك فرآيند رسمي براي اندازه گيري و محاسبه نرخ بازگشت سرمايه (ROI)بر مربيگري دارند.

 

 

مطلبي در روزنامه «لندن تايمز» نشان داد كه كابينة وزيران انگليس و ساير خدمتگزاران شهري در چندين دپارتمان حكومتي در حال آموزش ديدن در دريافت هزينه از ماليات دهندگان هستند. آموزش، مي تواند به رهبران حكومتي كمك كند تا مسائل پيچيده را تجزيه و تحليل كنند، خلاقانه تر فكر كنند و تعادل بين زندگي و كار را به طور مؤثرتري مديريت كنند. البته سر و صداهاي زيادي از طرف اشخاص مخالف شنيده مي شد كه باعث استهزاء و ريش خند در ميان مردم بود و اين مسأله تا حد زيادي به دليل عدم آگاهي درباره ماهيت مربيگري بود.

اين مباحث ادامه يافت تا در ميان مربيان با مهارتهاي مختلف اين سؤال مطرح شد كه مربيگري واقعاً چيست؟ چگونه بايد انجام شود؟ اين بلاتكليفي براي منابع انساني و متخصصان توسعه سازماني و مديران در سازمانها، تشخيص زمينه هاي آموزش پيدا كردن يك مدل منطقي براي آموزش و كاربرد استفاده از آموزش در سازمانهايشان را بسيار مشكل ساخت چون اغلب، سازمانها فرصتي براي آزمون و خطا نداشتند. مربيگري در سازمانها، براي به اشتراك گذاشتن تجربيات در اثر كار كردن با حرفه اي ها، طراحي شده است تا تعليم و آموزش را به آساني، به طور مؤثر و مهم تر از آن با تأثير فراوان، به كار بگيريم.

 

 

منبع:   تعداد بازدید : ۴۸۸ نوشته شده توسط: حبیبه بهرامی کیا
این مقاله توانسته چقدر به شما کمک کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *